Infotekster | Hjelpetekster


10743 | 10743, Färgval, org, Får/Get 5. november 2019
10727 | Ändamål 5. november 2019
11722 | Ändamål, Får 28. november 2019
10696 | Bråttom och Akutbeställningar 5. november 2019
10698 | Djurslag 5. november 2019
10697 | Djurslag Halsrem 5. november 2019
10746 | Får, Ändamål 5. november 2019
12389 | Får, Ers, Antal 6. desember 2019
10745 | Får, Org, Antal, Startnr 5. november 2019
10739 | Får, Org, Färgval 5. november 2019
10744 | Får, Org, Märkestyp 5. november 2019
10738 | Get, Ers, Antal 5. november 2019
10747 | Get, Imp, Antal 5. november 2019
10734 | Gris, Ers, Antal 5. november 2019
10737 | Gris, imp 5. november 2019
10736 | Gris, Org, Färgval 5. november 2019
10735 | Gris, Org, Start nr 5. november 2019
10731 | Individ och antal, org, Nötkreatur 5. november 2019
10741 | Individnummer för Get 5. november 2019
2582 | Infotekst: OS-bjøller 2. oktober 2018
3149 | Infotekst: Send bestilling 4. oktober 2018
2864 | Infotekst: Tenger og nåler 2. oktober 2018
10748 | Märkestyp importerad Get 5. november 2019
10732 | Märkestyp Importerade djur 5. november 2019
11787 | Märkestyp, Får (Org,Ers, osv) 28. november 2019
10740 | Märkestyp, Get (Org,Ers, osv) 5. november 2019
10733 | Nöt, Imp, Färg 5. november 2019
10730 | Nöt, Org, Färg 5. november 2019
10728 | Startnr/Antal, Original, Nötkreatur 5. november 2019
10729 | Typ av märken 5. november 2019
10742 | Val av märkessort (Mini, Micro, osv) 5. november 2019

Antall: 158