Merker til dyr du har overtatt fra et dyrehold i utlandet.