Innkjøpte dyr skal merkes med ett hvitt merke innen sju dager etter overføring.