Lam skal merkes med ett ikke-elektronisk og ett elektronisk øremerke i løpet av 30 dager etter fødselen. Til saueraser med små ører anbefaler vi de minste merketypene, dvs. Combi Mini eller Micro. Vær oppmerksom på at ved bruk av Micro, vil ikke individnummeret synes forfra. Micro krever også egen tang.