Dyr født i din besetning skal merkes med et gult merke.