Det er krav om årstallnummerering av lam. Det vil si at siste siffer i året dyret er født, skal være første siffer i individnummeret. Til dyr født i 2024 må du derfor ha 4 som første siffer.

Det er valgfritt om du vil ha lite førstesiffer. Lite førstesiffer betyr at det første sifferet i individnummeret blir lite og de fire siste sifrene får vanlig størrelse. Dersom du velger lite førstesiffer, anbefaler vi at de to første sifrene indikerer året dyret er født.