Det er valgfritt om du vil ha merker uten individnummer (til smågris), 4-sifret eller 5-sifret individnummer.

Start på neste ledige nummer på serien du ønsker å bruke.