Importerte dyr skal merkes med ett lakserødt merke innen sju dager etter overføring.