Sau som overføres fra et dyrehold til et annet i Norge, skal merkes med et hvitt øremerke.

Du kan selv velge om du vil ha preging på innsida av øremerkene eller ei.