Det er ikke krav om årstallsnummerering av innkjøpte dyr. Pass på at du velger en nummerserie du ikke har brukt tidligere.