Importert gris skal merkes med et ikke-elektronisk merke i det ene øret.