Oppdrettshjort skal merkes med et ikke-elektronisk merke i det ene øret. Du kan velge mellom tre merkestørrelser.