Det er valgfri farge på erstatningsmerker, unntatt den elektroniske merkedelen, som leveres kun i gult.