Merkene skal preges med 4-sifret individnummer og 8-sifret produsentnummer. Start på neste ledige nummer i serien du vil bruke.