KVIKK småfeklave: For sau, geit og rein. KVIKK storfeklave kort: For storfe, hjort og rein. KVIKK storfeklave lang: For storfe og hjortedyr. FOKUS merkeplate: For sau, geit og storfe. KVIKK slips: For sau, geit, storfe og rein.

KVIKK klaver, FOKUS merkeplate og KVIKK slips kan bestilles med og uten preging. Ved bestilling av færre enn 5 klaver, merkeplater eller slips med preging, vil det komme et minstebestillingstillegg på kr 3,-. Mer informasjon om klaver, slips og merkeplater får du ved å klikke «HJELP»-knappen.

Hent fra tidligere bestilling: Når du trykker på denne knappen, kommer det opp ei liste over de siste bestillingene dine av klaver, slips og merkeplater. Klikk på en av de tidligere bestillingene, så fylles det automatisk ut farge fra den valgte bestillinga. Det kommer også opp en hjelpetekst som viser deg hvilket antall du bestilte da.