Et erstatningsmerke skal ha samme produsentnummer og individnummer som merket det erstatter.

NB: Alle numrene du valgte i forrige steg, får samme fargekombinasjon. Skal du ha erstatningsmerker i flere fargekombinasjoner, må du legge merkene inn i flere runder. Skal du for eksempel ha hel-gule merker til fire dyr og hel-blå merker til to dyr, velger du først de numrene som skal ha gule merker. Etter å ha valgt farge, klikker du «Bestille flere produkter». Da velger du de numrene som skal ha blå merker.

Det er valgfri farge på erstatningsmerker, unntatt den elektroniske merkedelen, som kun leveres i gult. Du trenger altså ikke å bruke samme farge på erstatningsmerkene som på merkene som er tapt.