Merker til dyr du har overtatt fra et annet dyrehold.