Det er krav om årstallnummerering av kje. Det vil si at siste siffer i året dyret er født skal være første siffer i individnummeret. I 2020 må du for eksempel derfor ha 0 som første siffer. Dersom du skal bruke elektroniske merker, må du ha 5-sifret individnummer. Hvis du kun skal bruke ikke-elektroniske øremerker, må du ha 4-sifret individnummer.

Dersom du har kjeing rundt årsskiftet, skal du bruke årstallsnummerering for kommende år (selv om kjea er født i desember).

Det er ikke krav om individnummer på kje som føres til slakt.