Merking av nyfødte dyr: Merker til dyr født i din besetning (førstegangs merking)

Dyr kjøpt i Norge: Merker til dyr du har overtatt fra et annet dyrehold

Importerte dyr: Merker til dyr du har overtatt fra et dyrehold i utlandet

Erstatningsmerke med ditt produsentnummer: Erstatter merker som er mistet