Merker til dyr du har overtatt fra et svinehold utenfor EØS.