Det er valgfri farge på offisielle øremerker for storfe, med unntak av hvit og lakserød. Den elektroniske merkedelen for storfe leveres kun i gult.

Det er ikke tillatt med innsidepreging på disse merkene.