Erstatter tapte merker på dyr som er født i din besetning.