Merking av nyfødte dyr: Merker til dyr født i din besetning (førstegangs merking av kje)

Dyr kjøpt i Norge: Merker til dyr du har overtatt fra et annet dyrehold

Importerte dyr: Merker til dyr du har overtatt fra et dyrehold i utlandet

Erstatningsmerke med ditt produsentnummer: Erstatter tapte merker på dyr som er født i din besetning

Erstatningsmerke til innkjøpte dyr (med annet produsentnummer): Erstatter opprinnelsesmerker som er mistet på innkjøpte dyr