Combi E30 Pluss elektronisk øremerke (tilleggsmerke)

For storfe, geit, gris og hjortedyr

Kraftig signaloverføring gir økt leseavstand og gjør merket særlig godt egnet for automatisk avlesing når store dyr er i bevegelse.

Art.nr. 1961

  • Kombineres med Combi 3000 Små, Stor eller Rund tappdel
  • HDX- teknologi, 134,2 kHz
  • ICAR-godkjent (ISO 11784 og 11785)

Påsetting

Settes i med Combi Matic,  OS ID Combi Junior Green tang eller svart combi junior tang.

Farger

  • Combi E30 Pluss hulldel leveres i gult
  • Combi 3000 tappdel leveres i fargene rødt, grønt, blått, gult, oransje, grått, hvitt, rosa, lilla og lakserødt.

Merkeforskriften har regler for fargebruk på offisielle øremerker. Øremerker til rein omfattes ikke av merkeforskriften.

Pris

  • Upreget m/tappdel Små: kr 28,00 eks. mva.
  • Upreget m/tappdel Stor: kr 28,55 eks. mva.
  • Upreget m/tappdel Rund: kr 27,55 eks. mva.
  • Preging: kr 1,- eks. mva. per side
  • Tillegg for enkeltnummer: kr 3,15,- eks. mva.

Utviklingen av elektroniske produkter har åpnet nye muligheter for kundene våre for elektronisk identifikasjon, datainnsamling og databehandling.

Sikrer sporbarhet og dokumentasjon i alle ledd i verdikjeden

Elektronisk merking er et nyttig hjelpemiddel ved fødsel, fôring og melking; ved veiing, kjøp, salg og forflytninger av dyr; ved veterinærbehandling og rapporteringer og ved slakting. Elektronisk identifikasjon sikrer kvaliteten på data og er svært tidsbesparende sammenlignet med manuell avlesing og registrering av dyrenummer.

Høyteknologiske elektroniske øremerker av internasjonal klasse

Våre egenutviklede elektroniske øremerker, CombiE, er basert på RFID-teknologi. CombiE består av flere produktgrupper, tilpasset forskjellige merkebehov og husdyrslag. Merkene er ICAR-godkjente, og dette innebærer at de tilfredsstiller internasjonale standarder for elektronisk merking av husdyr, ISO 11784 og ISO 11785. Det vil også si at de fungerer sammen med elektroniske vekter, avleserutstyr, mjølkeroboter, fôringsautomater, kalvedrikksautomater og andre installasjoner som følger standardene.

Trygg merking

CombiE elektroniske merker utvikles og produseres av OS ID. Combi er Europas mest brukte merkesystem for husdyr, og for produsenter og andre aktører i produksjonskjeden er Combi-merkene et kvalitetsbegrep. Øremerkene sikrer dyrets identitet fra fødsel til slakt og legger grunnlaget for sporbarhet og dokumentasjon i hele verdikjeden. CombiE er godkjent som offisielle merker i Norge og mange andre land, i flere verdensdeler.

Sikkert låsesystem

CombiE har en spesielt sterk lås. Det unike låseprinsippet er patentert og gjør gjenbruk umulig. Låsen inneholder ingen metalldeler og kan resirkuleres. Patent nr. 304771.

Optimal sitteevne

CombiE lages i myk og fleksibel spesialplast som tåler store temperatursvingninger, sollys og ekstrem slitasje gjennom hele dyrets levetid. Materiale og form sikrer at merkene sitter best mulig.

Laserpreging

Tall og bokstaver brennes ned i plastmerket, er tydelige og godt lesbare. Pregingen varer hele dyrets levetid.

Enkel og dyrevennlig påsetting

CombiE settes i med Combi Matic, OS ID Combi Junior Green tang eller svart Combi Junior tang. Sårflaten gror raskt, og lukket merkespiss hindrer smitteoverføring.

Ultralydsveising

Som eneste produsent bruker vi ultralydsveising for å feste opp ferdigproduserte CombiE øremerker. Hull- og tappdel sveises sammen i én strimmel, og merkene rives løs med et enkelt håndgrep. Metoden er miljø- og brukervennlig og gjør kartong og teip overflødig. Patent nr. 320230.

Størrelser

CombiE øremerker leveres i tre varianter (Combi E23, Combi E30 Flagg Pluss og Combi E30, og dekker behovet for merking av storfe, småfe, gris og hjortedyr.

Farger

Combi E23 hulldel leveres i rødt, grønt, blått, gult, oransje, grått og rosa. Combi E30 Flagg Pluss hulldel og Combi E30 hulldel leveres i gult.

Videoer
For å kunne spille av videoen er du nødt til å akseptere kategoriene 'Performance' og 'Targeting' i Cookie Preferences