SenseHub fanger opp data om aktivitet, drøvtygging og adferd og omdanner dataene til brukervennlige rapporter og grafer. SenseHub har forskjellige funksjoner, eller bruksområder, som du kan velge å benytte deg av, alt etter hva du ønsker å overvåke i din besetning.

Du kan velge mellom to pakker; Avansert og Premium. Pakkene har forskjellig kompleksitet, og du kan når som helst oppgradere pakken fra Avansert til Premium og få tilgang til flere funksjoner.

Avansert
Avansert
Premium
Premium
Brunst
Brunst
Helse
Helse
Kalvingsrelaterte helseproblemer
Kalvingsrelaterte helseproblemer
Fôring
Fôring
Varmestress
Varmestress
Grupperutine
Grupperutine
Mer om AVANSERT Mer om PREMIUM

Funksjonene i SenseHub

Brunst

Brunst

SenseHub gjenkjenner de ulike brunststadiene og varsler deg om optimalt insemineringstidspunkt. Systemet finner også svake brunster. Brunstadferden bestemmes ut fra aktivitet, drøvtygging og etetid. Dette gir grunnlag for en brunstindeks, som kan være til god hjelp for å forbedre reproduksjonen i besetningen din.

Her ser du en kort film som viser hvor enkelt det er å ha god oversikt over brunsten ved hjelp av SenseHub-appen.

Inkludert i Avansert og Premium

Helse

Helse

SenseHub fanger opp unormal endring i aktivitet og drøvtygging, og du får tidlig varsel om sykdom, utilpasshet og hendelser som kan påvirke individets og besetningas helse. Med kontinuerlig overvåking er du i forkant. Du kan forebygge i stedet for å behandle, og du unngår unødig bruk av antibiotika. Hvis sykdom likevel oppstår, har du mulighet til å sette i gang behandling tidlig. SenseHub gjør det lettere for deg å ta gode beslutninger til riktig tid. Slik bedres både dyrevelferden og produktiviteten!

Systemet gir:

  • God overvåkning av besetninga gjennom hele døgnet
  • Tidlig påvisning av sykdom og helseproblemer
  • Mulighet for tidlig sykdomsforebygging
  • God overvåkning av nykalva kyr
  • Mulighet til å se effekten av veterinærbehandling

Inkludert i Avansert og Premium

Kalvingsrelaterte helseproblemer

Kalvingsrelaterte helseproblemer

Funksjonen varsler ikke at kalving er i gang, men alarm før og/eller etter kalving gir en god indikasjon på helseproblemer hos kua.

  • Alarm før kalving: Kan tyde på at det er en vanskelig kalving
  • Alarm etter kalving: Gir tidlig varsel slik at du kan fange opp fare for sykdom

Inkludert i Avansert og Premium

Fôring

Fôring

Informasjon om drøvtygging over tid på gruppenivå gjør det mulig å endre fôringa tidlig hvis problemer oppstår. Informasjon om hvordan dine dyr reagerer på fôrskifte kan for eksempel gi deg mulighet til å forbedre fôringsstrategi.

Inkludert i Premium

Varmestress

Varmestress

Informasjon om varmestress på gruppenivå kan være nyttig for korrigering av ventilasjon og andre miljøtiltak.

Inkludert i Premium

Grupperutine

Grupperutine

Kyrnes adferd følger en bestemt rytme. Eventuelle endringer i denne rytmen kan være tegn på stress i gruppa eller besetningen. Ved plutselige endringer på gruppenivå har du, ved hjelp av alarmen, mulighet til å fange opp dette tidlig, før det går utover produksjonen.

Inkludert i Premium