Combi 3000 Rund øremerke

For smågris og rein

Art.nr. 1400

Farger

Leveres i rødt, grønt, blått, gult, oransje, grått, hvitt, lilla, rosa og lakserødt.

Merkeforskriften har regler for fargebruk på offisielle øremerker. Øremerker til rein omfattes ikke av merkeforskriften.

Påsetting

Merket settes i med tanga OS ID Combi Junior Green eller svart Combi Junior tang (ikke i salg lenger).

Pris

Komplett merke (hulldel og tappdel) preget på to sider: kr 4,90 eks. mva.
Preging: kr 1,00 eks. mva. per side
Upreget: kr 2,90 eks. mva.
Tillegg for enkeltnummer: kr 3,15 eks. mva.

Prisene over er veiledende, uten avtalerabatt. OS ID har leveringsavtaler med Tine, Q-Meieriene, Nortura og private slakterier tilsluttet KLF. Dette gir deg som produsent flere fordeler, blant annet gunstige priser. Din avtalerabatt trekkes fra når du bestiller.

En ny generasjon øremerker

Combi 3000 er et system av øremerker for alle dyreslag. Combi 3000-merkene er enda sterkere og lettere å sette i øret, og de har kvaliteter som gir bedre dyrevelferd.

Sikkert og holdbart

Vi har gjort forsterkninger i øvre del av øremerket, både i hulldelen og tappdelen. Bedre design og materialflyt i overgangen mellom merkeplata og stammen gir et sterkere øremerke.

Utsettes for mindre belastning

Fri rotasjon mellom hulldel og tappdel reduserer risikoen for irritasjon og infeksjon. I tillegg fører fri rotasjon til at merket, og spesielt tappdelen, utsettes for mindre belastning. Det bedrer merkets sitteevne.

Enkel påsetting

Det kreves mindre kraft når Combi 3000 skal settes i øret. Du vil også høre et tydelig klikk ved påsetting når merket er satt i riktig. På den måten kan du være helt trygg på at merkedelene er satt i lås. For påsetting bruker du Combi Junior tang.

NB: Sjekk at du bruker riktig nål til tanga di. Riktig nål er nødvendig for korrekt påsetting av Combi 3000-merkene.

Dyrevennlig

Alle tappdelene har fått 2 mm lengre stamme (denne endringen gjorde vi allerede i 2017). Dette gir mer luft til øret, noe som er en fordel når sårhullet i øret skal gro. Med fri rotasjon mellom hulldel og tappdel løsner hår og skinn i sårkanten lettere, og gjennom åpen «kopp» i toppen av hulldelen tilføres det luft til såret. Sårflata gror raskt, risikoen for irritasjon og infeksjon reduseres og merkets sitteevne forbedres.

Lettere å lese storfemerket

Hulldelen til øremerket Combi 3000 for storfe er blitt 8 mm høyere, slik at produsent- og individnummer flyttes ned og blir lettere å lese, også når dyret har hårete ører.

Unikt låsesystem

Både Combi 3000 ikke-elektroniske merker og CombiE elektroniske merker har en spesielt sterk lås. Det unike låseprinsippet er patentert og gjør gjenbruk av merket umulig. Verken låsen eller andre deler merket inneholder metalldeler. Hele øremerket kan derfor resirkuleres. (Patent nr. 304771)

Varer hele dyrets levetid

Combi 3000 og CombiE lages i myk og fleksibel spesialplast. Merkene tåler store temperatursvingninger, sollys og ekstrem slitasje både i fjøs og på beite. Materiale og form sikrer at merkene sitter best mulig. Tall og bokstaver brennes ned i plastmerket med laser, tydelig og godt lesbart gjennom hele dyrets levetid.

Utviklet og produsert i Norge

Combi 3000 og CombiE utvikles og produseres av OS ID. Merkene er godkjente for offisiell merking i Norge og mange andre land, og Combi er et av Europas mest brukte merkesystem for husdyr. For produsenter, slakterier og rådgivningstjeneste er Combi-merkene et kvalitetsbegrep.