Riktig øre for det elektroniske merket?

7. desember 2020

Er du en av dem som lurer på hva som er riktig øre for plassering av det elektroniske øremerket? Her får du svar!

For å si det først som sist: Det finnes ikke noe regelverk for hvilket merke som skal hvor, og dermed ingen fasit – og heller ikke noe riktig og feil øre. Men en anbefaling, det får du her.

Anbefaling for småfe: Det elektroniske merket i dyrets venstre øre

Som sagt er det ikke nedfelt i regelverket hvilket merke som skal i hvilket øre. Vi anbefaler likevel å plassere det elektroniske merket (RFID-merket) i det venstre øret, fordi dette forenkler avlesinga av øremerkene hos slakteriene.

Foto: Digital sauemerkekampanje 2020-2021

Det er ikke et krav i forskriften om dette, så man er ikke pålagt å følge anbefalingen, men for enkelthets skyld er det altså lurt å velge det venstre øret.

Vi vet imidlertid at flere småfebønder foretrekker å ha sitt eget system for påsetting av RFID-merket, for eksempel etter dyrets kjønn.

Nedenfor finner du en film som viser hvordan du merker småfe godt og riktig.

NB: Bonden i denne filmen er en av dem som veksler mellom å sette det elektroniske merket i det høyre og venstre øret, alt etter lammets kjønn. Derfor får lammet i filmen RFID-merket sitt i det høyre øret, sjøl om den generelle anbefalinga vår er det venstre.

Anbefaling for storfe: Det elektroniske merket i dyrets venstre øre

Bransjen har gått sammen om en felles anbefaling om påsetting av det elektroniske storfemerket (RFID-merket) i venstre øre, fordi dette forenkler den elektroniske avlesinga av merket både hos bonden og på slakteriet.

Foto: Storfe Hereford med Combi øremekrer

Det er ikke et krav i forskriften om plassering i venstre øre, så man er ikke pålagt å følge anbefalingen. Imidlertid kan håndtering av storfe som har merket plassert i «feil» øre i verste fall føre til farlige situasjoner. Det skaper også problemer for eksempelvis kjøpere av livdyr som har kraftfôrautomat som leser av det venstre øremerket.

Nedenfor finner du en film som viser hvordan du merker storfe godt og riktig med det elektroniske øremerket Combi E30 Pluss Flagg.

Regelverk for øremerking

Regelverk for øremerking av småfe

Regelverk for øremerking av storfe

 

Mattilsynets info om øremerking

Mattilsynets info om øremerking av småfe

Mattilsynets info om øremerking av storfe

 

Ny dyreeier?

Er du ny som eier av produksjonsdyr? Her finner du en steg-for-steg-guide til hvordan du starter opp med øremerking, laget i samarbeid med Mattilsynet.