Øremerkene våre sikrer dyrets identitet, mens aktivitetsmåleren SenseHub gir deg muligheten til å overvåke kritiske faktorer som helse, adferd og ytelse i sanntid. Slik kan du være i forkant og gjøre nødvendige tiltak før problemer oppstår eller sykdom utvikler seg.

Data for bedre dyrevelferd og bedre sporbarhet

Eierkode og individnummer inngår i all dataflyt mellom meierier, slakterier, rådgivningstjenester, veterinærer og myndigheter. Det gjør sporbarhet og dokumentasjon sikkert og enkelt gjennom hele verdikjeden.

Foto: lam og bonde

Elektronisk øremerking effektiviserer arbeidet

Elektronisk øremerking gir deg muligheten til å hente ut og dra nytte av data på en svært effektiv måte. Ikke bare automatiseres flere arbeidskrevende prosesser. Du kan også analysere dataene du har tilgang til, slik at du raskt kan gjøre de endringene som er nødvendige for å oppnå enda mer rasjonell drift og økt produktivitet.

Foto: Storfe med det elektroniske øremerket Combi E30 Flagg

Bedre avlsarbeid med merker for genomisk seleksjon

Med TST-merker (Tissue Sampling Tags) for genomisk seleksjon (DNA-testing) kan du påvirke avlsarbeidet i ditt eget fjøs og få større og raskere avlsmessig framgang.

Dyr som er genotypet har bedre kvalitet og høyere sikkerhet på avlsverdiene. Genotyping har derfor stor betydning for avlsarbeidet, både for å få oversikt over semin-kandidater, og for å ha godt grunnlag for å planlegge framtidas avlsdyr.

Foto: Bonde og kalv med TST-øremerker