SenseHub Dairy Youngstock overvåker kalvehelsa 24/7

SenseHub Dairy Youngstock er den første og eneste løsningen som overvåker kalvehelsa kontinuerlig. Med Youngstock overvåker du kalver og ungdyr på melkebruk fra fødsel til inseminering. På den måten blir det enklere å prioritere kalver og kviger som krever ekstra oppmerksomhet, slik at du sikrer optimal utvikling og høy framtidig ytelse.

Foto: Kampanje SenseHub Dairy Youngstock vår 2024

Introduksjonskampanje:

20% rabatt på SenseHub Dairy Youngstock!

Kjøper du SenseHub Dairy Youngstock innen 15. juli, får du 20% på kjøpet, uansett om du velger abonnement eller forhåndsbetaling.

Ta kontakt med Geno for et godt tilbud!

Fra sunn kalv til produktiv melkeku

SenseHub Dairy Youngstock identifiserer og varsler atferdsendringer og sykdomssymptomer før slike tegn synes på kalven. Dermed kan du sette i verk tiltak tidlig. Slik gir du kalven enda bedre muligheter til å utvikle seg til ei produktiv melkeku.

  • Overvåker kalver og kviger 24/7
  • Tidlig inngripen sikrer bedre ytelse på lang sikt
  • Hjelper deg å etablere en mer effektiv arbedsflyt

Optimaliser arbeidsflyten med Youngstock

SenseHub Dairy Youngstock overvåker kalvene dine døgnet rundt og varsler deg når du bør se til et dyr. Samtidig blinker øretransponderens LED-lampe, slik at du lett finner kalven det gjelder. Slik blir det enklere for deg å prioritere omsorgen for de yngste dyra og forbedre arbeidsflyten – gjennom tre steg:

1. Sett i SenseHub-øretransponderen rett etter fødselen

2. Overvåk aktivitet og helse i SenseHub-systemet

3, Følg opp kalver og kviger som behøver ekstra oppmerksomhet

Slik fungerer SenseHub Dairy Youngstock

Når du bruker SenseHub Dairy Youngstock, er det eneste du trenger å gjøre i systemet å flytte kalven over fra melkefôringsgruppa til avvenningsgruppa, når det er tid for dette.

Og senere: Om du ikke flytter dyret over i en annen gruppe, kommer SenseHub-systemet automatisk til å begynne å sende varsler om brunst på kviger som er blitt eldre enn 12 måneder. Ønsker du å starte tidligere med å følge med på brunsten, bytter du enkelt gruppe fra kalv til kvige før dyret er 12 måneder.

Med Youngstock-applikasjonen installert i din SenseHub, setter du en SenseHub-transponder i kalvens øre rett etter fødselen. Du kan da følge nøye med på kalvens helse under hele oppveksten. SenseHub Dairy Youngstock varsler atferdsendringer og sykdomssymptomer, ofte før slike tegn synes på kalven. På den måten kan du sette i verk tiltak tidlig.

Når kalven er frisk og sterk, er sjansen mye større for at den også blir ei produktiv ku! Derfor er ei investering i kalvehelse også ei investering i framtidig lønnsomhet.

Foto: SenseHub Dairy Youngstock app, ear tag V3 and SenseHub Dairy logo

Er SenseHub noe for deg?

Vi samarbeider med Geno om salg av SenseHub. Kontakt Genos erfarne konsulenter for en aktivitetsmålingsprat, eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter Geno deg.

Ja, jeg ønsker å vite mer om SenseHub og vil gjerne bli kontaktet!