SenseHub Dairy Youngstock overvåker kalvehelsa 24/7

SenseHub Dairy Youngstock er den første og eneste løsningen som overvåker kalvehelsa kontinuerlig. Med Youngstock overvåker du kalver og ungdyr på melkebruk fra avvenning til inseminering. På den måten blir det enklere å prioritere kalver og kviger som krever ekstra oppmerksomhet, slik at du sikrer optimal utvikling og høy framtidig ytelse.

Fra sunn kalv til produktiv melkeku

SenseHub Dairy Youngstock identifiserer og varsler atferdsendringer og sykdomssymptomer før slike tegn synes på kalven. Dermed kan du sette i verk tiltak tidlig. Slik gir du kalven enda bedre muligheter til å utvikle seg til ei produktiv melkeku.

  • Overvåker kalver og kviger 24/7
  • Tidlig inngripen sikrer bedre ytelse på lang sikt
  • Hjelper deg å etablere en mer effektiv arbedsflyt

Optimaliser arbeidsflyten med Youngstock

SenseHub Dairy Youngstock overvåker kalvene dine døgnet rundt og varsler deg når du bør se til et dyr. Samtidig blinker øretransponderens LED-lampe, slik at du lett finner kalven det gjelder. Slik blir det enklere for deg å prioritere omsorgen for de yngste dyra og forbedre arbeidsflyten – gjennom tre steg:

1. Sett i SenseHub-øretransponderen ved avvenning

2. Overvåk aktivitet og helse i SenseHub-systemet

3, Følg opp kalver og kviger som behøver ekstra oppmerksomhet

Foto: SenseHub Dairy Youngstock app, ear tag V3 and SenseHub Dairy logo

Foto: SenseHub Dairy Youngstock timeline

Dette produktet er ikke ment for å diagnostisere, behandle, kurere eller forhindre sykdom hos dyr. For diagnostisering, behandling, kurering eller forebygging av sykdom hos dyr, bør du konsultere veterinær. Nøyaktigheten av dataene som samles inn og presenteres via dette produktet er ikke ment å tilsvare presisjonsnivået til medisinsk utstyr eller vitenskapelig måleutstyr. Copyright © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.


Er SenseHub noe for deg?

Vi samarbeider med Geno om salg av SenseHub. Kontakt Genos erfarne konsulenter for en aktivitetsmålingsprat, eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter Geno deg.

Ja, jeg ønsker å vite mer om SenseHub og vil gjerne bli kontaktet!