SenseHub fanger opp data om aktivitet, drøvtygging og adferd og omdanner dataene til brukervennlige rapporter og grafer. SenseHub har forskjellige funksjoner, eller bruksområder, som du kan velge å benytte deg av, alt etter hva du ønsker å overvåke i din besetning.


Du kan velge mellom to programversjoner; Advanced og Premium, slik at du får de funksjonene som passer din besetning og drift. Du kan når som helst, og uten å kjøpe ekstra utstyr, oppgradere fra Advanced til Premium (mot et pristillegg) og få tilgang til flere funksjoner.

Avansert
Avansert
Premium
Premium
Brunst
Brunst
Helse
Helse
Kalving
Kalving
Fôring
Fôring
Varmestress
Varmestress
Grupperutine
Grupperutine
Mer om funksjonene i AVANSERT Mer om funksjonene i PREMIUM

SenseHubs transponder registrerer dyrets aktivitet, drøvtygging og helse. Disse dataene går videre til en controller, som omdanner informasjonen til rapporter og grafer som er lette å lese og forstå. Disse rapportene leser du av i en app på telefonen din, nettbrett eller pc. Systemet er avansert, men svært enkelt å bruke!

Teknologien baserer seg på mange års erfaring i å analysere kuas adferd. Basert på dette kan systemet levere opplysninger både på individ- og gruppenivå, og du kan få rapporter som er tilpasset mjølkekyr og kjøttfe spesielt.

Mer om funksjonene i SenseHub

Kan brukes på flere typer enheter

Du har tilgang til aktivitetsmåleren SenseHub både via mobil, nettbrett og pc. Flere brukere kan være pålogget systemet samtidig. Du må imidlertid ha pc for førstegangsinstallering.

Foto: SenseHub bruk av app

Få komponenter, enkelt å installere

Anlegget består av få komponenter (transpondere på dyra og én controller) og kan derfor enkelt flyttes ved behov.

Systemet må være koblet til internett.

Controlleren har et stort dekningsområde (ca. 200 x 500 meter) og kan dermed dekke både fjøs og nærliggende beiteområder, og eventuelt to fjøs dersom de ligger innen rimelig avstand til hverandre.

Trenger du et enda større dekningsområde, kan du koble til én eller flere ekstra antenner til controlleren.

Illustrasjon: Slik fungerer SenseHub

Systemet er enkelt å installere; det ordner du greit sjøl. Controlleren med innebygd antenne krever kun en kabel til bredbåndsrouteren din, så er systemet klar til bruk.

Softwaren forbedres og oppdateres kontinuerlig, uten at det krever noe fra deg.

Sikkert

Controlleren fungerer både som antenne for mottak av informasjonen fra transponderne og som styringsenhet for databehandling. Dette betyr at du alltid har tilgang til data om besetningen din, også ved midlertidig avbrudd av Internett-tjenesten. Dette sikrer at du har kontinuerlig tilgang på oppdatert informasjon, slik at du alltid kan yte god omsorg for dyra dine.

Hvilken aktivitet fanges opp?

Aktivitetsmåleren SenseHub registrerer disse aktivitetene:

 • Kuas adferd
 • Etetid/drøvtygging
 • Varmestress

Algoritmen som brukes for å analysere informasjonen, er basert på mange års bruk på et stort antall dyr. Algoritmene behandler dataene fra dine dyr og gir deg nøyaktig og presis informasjon, presentert på en svært brukervennlig måte, om din besetning.

To typer transpondere

Du velger om du vil bruke øre- eller halstransponder på dine dyr. Du kan også bruke begge deler i samme besetning.

Foto: cSense neck tag

SenseHub halstransponder

 • Leveres med en klave som festes rundt halsen på dyret
 • Garantitid: Fem år
 • Størrelse: 84 mm bredde x 64 mm høyde
 • Vekt: 98 gram. I tillegg kommer halsbåndet og loddet.

SenseHub øretransponder

 • Transponderen har LED-lysindikator som blinker når et dyr bør undersøkes nærmere. To forskjellige blinkemodus, som du selv definerer i «Innstillinger», indikerer hvilke dyr som bør sjekkes for hva.
 • Garantitid: 4 år
 • Størrelse: 68 mm høyde x 38 mm bredde x 15 mm dybde
 • Vekt: Kun 25 gram
 • Festes i dyrets øre med en egen påsettingstang som du kjøper når du bestiller SenseHub
Foto: Melkeku med SenseHub øretransponder v3
Foto: SenseHub i bruk på Hereford-kyr i fjøs

Fleksibelt

Du kan velge mellom to forskjellige pakker av SenseHub-programvaren, med funksjoner som passer din besetning og drift. Du kan til enhver tid velge å oppgradere fra Avansert til Premium, uten å måtte kjøpe nytt utstyr.


Dette produktet er ikke ment for å diagnostisere, behandle, kurere eller forhindre sykdom hos dyr. For diagnostisering, behandling, kurering eller forebygging av sykdom hos dyr, bør du konsultere veterinær. Nøyaktigheten av dataene som samles inn og presenteres via dette produktet er ikke ment å tilsvare presisjonsnivået til medisinsk utstyr eller vitenskapelig måleutstyr. Copyright © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.


Er SenseHub noe for deg?

Vi samarbeider med Geno om salg av SenseHubKontakt Genos erfarne konsulenter for en aktivitetsmålingsprat, eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter Geno deg.

Ja, jeg ønsker å vite mer om SenseHub og vil gjerne bli kontaktet!