SenseHubs transponder registrerer dyrets aktivitet, drøvtygging og helse. Disse dataene går videre til en controller, som omdanner informasjonen til rapporter og grafer som er lette å lese og forstå. Disse rapportene leser du av i en app på telefonen din, nettbrett eller pc. Systemet er avansert, men svært enkelt å bruke!

Mer om funksjonene i SenseHub

Teknologien baserer seg på mange års erfaring i å analysere kuas adferd. Basert på dette kan systemet levere opplysninger både på individ- og gruppenivå, og du kan få rapporter som er tilpasset mjølkekyr og kjøttfe spesielt.

Kan brukes på flere typer enheter

Du har tilgang til aktivitetsmåleren SenseHub både via mobil, nettbrett og pc. Flere brukere kan være pålogget systemet samtidig. Du må imidlertid ha pc for førstegangsinstallering.

Foto: SenseHub bruk av app

 

Få komponenter, enkelt å installere

Anlegget består av få komponenter (transpondere på dyra og én controller) og kan derfor enkelt flyttes ved behov.

Systemet må være koblet til internett.

Controlleren har et stort dekningsområde (ca. 200 x 500 meter) og kan dermed dekke både fjøs og nærliggende beiteområder, og eventuelt to fjøs dersom de ligger innen rimelig avstand til hverandre.

Trenger du et enda større dekningsområde, kan du koble til én eller flere ekstra antenner til controlleren.

Illustrasjon: Slik fungerer SenseHub

Systemet er enkelt å installere; det ordner du greit sjøl. Controlleren med innebygd antenne krever kun en kabel til bredbåndsrouteren din, så er systemet klar til bruk.

Softwaren forbedres og oppdateres kontinuerlig, uten at det krever noe fra deg.

Sikkert

Controlleren fungerer både som antenne for mottak av informasjonen fra transponderne og som styringsenhet for databehandling. Dette betyr at du alltid har tilgang til data om besetningen din, også ved midlertidig avbrudd av Internett-tjenesten. Dette sikrer at du har kontinuerlig tilgang på oppdatert informasjon, slik at du alltid kan yte god omsorg for dyra dine.

Hvilken aktivitet fanges opp?

Aktivitetsmåleren SenseHub registrerer disse aktivitetene:

 • Kuas adferd
 • Etetid/drøvtygging
 • Varmestress

Algoritmen som brukes for å analysere informasjonen, er basert på mange års bruk på et stort antall dyr. Algoritmene behandler dataene fra dine dyr og gir deg nøyaktig og presis informasjon, presentert på en svært brukervennlig måte, om din besetning.

To typer transpondere

Du velger om du vil bruke øre- eller halstransponder på dine dyr. Du kan også bruke begge deler i samme besetning.

SenseHub halstransponder

Foto: cSense neck tag

 • Leveres med en klave som festes rundt halsen på dyret
 • Garantitid: Fem år
 • Størrelse: 84 mm bredde x 64 mm høyde
 • Vekt: 98 gram. I tillegg kommer halsbåndet og loddet.

SenseHub øreransponder

Produktfoto: SenseHub øretransponder v2

 • Festes i dyrets øre med en egen påsettingstang som du kjøper når du bestiller SenseHub
 • Transponderen har LED-lysindikator som blinker når et dyr bør undersøkes nærmere. To forskjellige blinkemodus, som du selv definerer i «Innstillinger», indikerer hvilke dyr som bør sjekkes for hva.
 • Garantitid: 4 år
 • Størrelse: 68 mm høyde x 38 mm bredde x 15 mm dybde
 • Vekt: Kun 25 gram

Foto: Produser mer sommermelk. Mjølkeku med Combi Øremerke og SenseHub eSense øretransponder

Foto: SenseHub i bruk på Hereford-kyr i fjøs

Fleksibelt

Du kan velge mellom to forskjellige pakker av SenseHub-programvaren, med funksjoner som passer din besetning og drift. Du kan til enhver tid velge å oppgradere fra Avansert til Premium, uten å måtte kjøpe nytt utstyr.

Avansert
Avansert
Premium
Premium
Brunst
Brunst
Helse
Helse
Kalving
Kalving
Fôring
Fôring
Varmestress
Varmestress
Grupperutine
Grupperutine
Mer om funksjonene i AVANSERT Mer om funksjonene i PREMIUM