Ikon: SenseHub brunst

Brunst

SenseHub gjenkjenner de ulike brunststadiene og viser det optimale insemineringstidspunktet. Systemet finner også svake brunster. Brunstadferden bestemmes ut fra aktivitet, drøvtygging og etetid. Dette gir grunnlag for en brunstindeks, som kan være til god hjelp for å forbedre reproduksjonen i besetninga di.

Her ser du en kort film som viser hvor enkelt det er å ha god oversikt over brunsten ved hjelp av SenseHub-appen.

Ikon: SenseHub helse

Helse

SenseHub sammenligner dyrets data med tidligere gjennomsnittsverdier og fanger opp unormal endring i aktivitet og drøvtygging, både på individ-, gruppe- og besetningsnivå. Du får tidlig varsel om sykdom og andre hendelser som kan påvirke besetningas helse. Kontinuerlig overvåking av besetningas helsetilstand gir deg muligheten til å sette i verk forebyggende tiltak tidlig.


Dette produktet er ikke ment for å diagnostisere, behandle, kurere eller forhindre sykdom hos dyr. For diagnostisering, behandling, kurering eller forebygging av sykdom hos dyr, bør du konsultere veterinær. Nøyaktigheten av dataene som samles inn og presenteres via dette produktet er ikke ment å tilsvare presisjonsnivået til medisinsk utstyr eller vitenskapelig måleutstyr. Copyright © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.


Ja, jeg ønsker å vite mer om SenseHub og vil gjerne bli kontaktet!