Ikon: SenseHub brunst

Brunst

SenseHub gjenkjenner de ulike brunststadiene og viser det optimale insemineringstidspunktet. Systemet finner også svake brunster. Brunstadferden bestemmes ut fra aktivitet, drøvtygging og etetid. Dette gir grunnlag for en brunstindeks, som kan være til god hjelp for å forbedre reproduksjonen i besetninga di.

Her ser du en kort film som viser hvor enkelt det er å ha god oversikt over brunsten ved hjelp av SenseHub-appen.

Ikon: SenseHub helse

Helse

SenseHub sammenligner dyrets data med tidligere gjennomsnittsverdier og fanger opp unormal endring i aktivitet og drøvtygging, både på individ-, gruppe- og besetningsnivå. Du får tidlig varsel om sykdom og andre hendelser som kan påvirke besetningas helse. Kontinuerlig overvåking av besetningas helsetilstand gir deg muligheten til å sette i verk forebyggende tiltak tidlig.

Ja, jeg ønsker å vite mer om SenseHub og vil gjerne bli kontaktet!