Knytter folk og dyr sammen for ei smartere framtid

OS ID er en internasjonalt ledende utvikler og produsent av øremerker for husdyr. Nå tilbyr vi også systemer for aktivitetsmåling og løsninger for innhenting av vevsprøver. Slik sikrer vi husdyrs identitet og sporbarhet og leverer verdifulle data om helse, velferd og produktivitet. Dataene gir deg oversikt og innsikt, slik at du kan effektivisere og forbedre drifta. Smart husdyrhold gir mer bærekraftig produksjon av verdens viktigste vare – maten vi spiser.

Smart, dyrevennlig og bærekraftig

Husdyr er levende verdier – de er bondens produksjonsmiddel. Husdyrhold er næring, vekst og liv for husdyreieren, samfunnet og de som spiser maten. Med produkter, løsninger og support fra oss får du som gårdbruker mer ut av husdyra dine og av tida di. Slik oppnår vi smart, dyrevennlig og bærekraftig matproduksjon.

Vi er en del av MSD Animal Health Intelligence, verdens ledende selskap innen dyrehelse, merking og aktivitetsmåling, og OS ID er til stede i mange land og i flere verdensdeler. Vi er stolte over å kunne levere norskproduserte øremerker til norske bønder. Samtidig gir de globale samarbeidspartnerne våre deg direkte tilgang til ledende teknologi innen aktivitetsmåling og vevsprøvetaking.

Full kontroll, bedre lønnsomhet og større frihet

Med øremerker fra OS ID i kombinasjon med avlesere, automater, aktivitetsmåleren SenseHub og andre installasjoner sparer du tid – og tid er som kjent penger. Samtidig kan du være trygg på at dataene du får ut, er pålitelige. Slik registrerer og håndterer du dyra rasjonelt, både på gården og på beite.

Vissheten om at du får fulgt opp dyra dine godt, samtidig som produksjonen flyter effektivt, gir trygghet og frihet!

Foto: Om oss, aktivitetsmåler

Medarbeidere med spisskompetanse

Vi produserte våre første øremerker for over 80 år siden. I dag er OS ID et internasjonalt ledende teknologiselskap i vår bransje. I staben vår har vi over femti dyktige og dedikerte mennesker som arbeider med produkt- og teknologiutvikling, produksjon, salg, support og distribusjon. Noen har lang erfaring, andre bringer med seg ny kompetanse, vi har medarbeidere i flere land og flere av oss er husdyreiere. Til sammen gir dette oss spisskompetanse innen produkter og løsninger for smart husdyrhold.

Illustrasjonsfoto: Menneskene