Intelligent husdyrhold

Husdyr er levende verdier – de er bondens produksjonsmiddel. Husdyrhold er næring, vekst og liv for husdyreieren, samfunnet og de som spiser maten. Med produkter, løsninger og support fra oss får du som gårdbruker mer ut av husdyra dine og av tida di. Slik oppnår vi smart, dyrevennlig og bærekraftig matproduksjon.

Vi er en del av Antelliq, verdens ledende selskap innen identifikasjon og monitoring av husdyr og kjæledyr, og OS ID er til stede i mange land og i flere verdensdeler. Vi er stolte over å kunne levere norskproduserte øremerker til norske husdyreiere. Samtidig gir den internasjonale virksomheten vår og de globale samarbeidspartnerne våre deg direkte tilgang til ny og ledende teknologi innen intelligent husdyrhold.

Foto: Om OS ID, bærekraft

Ekte bærekraft!

Du produserer verdens viktigste vare; vi leverer produkter som hjelper deg å få mer ut av produksjonen din. Vi har et felles ansvar for å forvalte jordas ressurser på en måte som sikrer gode levevilkår og nok, sunn og trygg mat for en stadig økende befolkning.

Løsningene våre legger grunnlag for dyrevennlig, sikker og effektiv matproduksjon med sporbarhet fra jord til bord. Vi tar miljøansvar gjennom blant annet fornuftig ressursbruk, minimering av utslipp og kontroll på hele verdikjeden i produksjonen vår.

Data for bedre dyrevelferd

Teknologien i produktene våre sikrer dyrets identitet og legger grunnlaget for innsamling og levering av verdifulle data i sanntid. Sammen med øremerket som dyrets unike identitetsbærer hjelper løsningene våre deg å overvåke kritiske faktorer som helse, adferd og ytelse. Slik kan du være i forkant og gjøre nødvendige tiltak før problemer oppstår eller sykdom utvikler seg.

Eierkode og individnummer inngår også i all dataflyt mellom meierier, slakterier, rådgivningstjenester, veterinærer og myndigheter. Det gjør sporbarhet og dokumentasjon sikkert og enkelt gjennom hele verdikjeden.

Foto: lam og bonde

Smart databruk gir økt produktivitet

Elektronisk øremerking gir deg muligheten til å hente ut og dra nytte av data på en svært effektiv måte. Ikke bare automatiseres flere arbeidskrevende prosesser. Du kan også analysere dataene du har tilgang til, slik at du raskt kan gjøre de endringene som er nødvendige for å oppnå enda mer rasjonell drift og økt produktivitet.

Foto: Om OS ID, smart bruk av data

Med TST-merker for genomisk seleksjon (DNA-testing) kan du påvirke avlsarbeidet i ditt eget fjøs og få større og raskere avlsmessig framgang. Dyr som er genotypet har bedre kvalitet og høyere sikkerhet på avlsverdiene. Genotyping har derfor stor betydning for avlsarbeidet, både for å sikre utlisting av de beste semindyremnene, og for å ha godt grunnlag for å planlegge framtidas avlsdyr.

Foto: Bonde og kalv med TST-øremerker

En effektiv og interessant arbeidshverdag

Med øremerker fra OS ID i kombinasjon med avlesere, applikasjoner, automater og andre installasjoner sparer du tid. Samtidig kan du være trygg på at dataene du får ut, er pålitelige. Slik registrerer og håndterer du dyra rasjonelt, både på gården og på beite. Når du får fulgt opp dyra dine godt, og produksjonen flyter effektivt, kan du bruke mer tid på det du virkelig synes er interessant og produktivt.

Medarbeidere med spisskompetanse

I OS ID har vi merket levende verdier siden 1936. I dag er vi et internasjonalt ledende teknologiselskap i vår bransje. I staben vår har vi over femti dyktige og dedikerte mennesker som arbeider med produkt- og teknologiutvikling, produksjon, salg, support og distribusjon. Noen av oss har lang erfaring, andre bringer med seg ny kompetanse, og vi har medarbeidere i flere land. Flere er husdyreiere med førstehånds kunnskap om husdyrhold. Dette gir oss solid spisskompetanse innen intelligent husdyrhold.

Illustrasjonsfoto: Menneskene