Knytter folk og dyr sammen for ei smartere framtid

Vi er en internasjonalt ledende utvikler og produsent av øremerker for husdyr, og vi tilbyr også systemer for aktivitetsmåling og løsninger for innhenting av vevsprøver. Slik sikrer vi husdyrs identitet og sporbarhet og leverer verdifulle data om helse, velferd og produktivitet. Dataene gir deg oversikt og innsikt, slik at du kan effektivisere og forbedre drifta. Smart husdyrhold gir mer bærekraftig produksjon av verdens viktigste vare – maten vi spiser.

Smart, dyrevennlig og bærekraftig

Husdyr er levende verdier – de er bondens produksjonsmiddel. Husdyrhold er næring, vekst og liv for husdyreieren, samfunnet og de som spiser maten. Med produkter, løsninger og support fra oss får du som gårdbruker mer ut av husdyra dine og av tida di. Slik oppnår vi smart, dyrevennlig og bærekraftig matproduksjon.

Norsk – og internasjonal!

Vi produserer øremerkene våre i fjellbygda Os i Nord-Østerdalen. Vi er stolte over å kunne levere norskproduserte øremerker til norske bønder.

Foto: Digital sauemerkekampanje 2020-2021

Samtidig er vi til stede i mange land og i flere verdensdeler, og øremerkene fra Os brukes på dyr verden over.

Vi er en del av MSD Animal Health, et globalt selskap med et produktutvalg som bidrar til å forbedre håndteringen av dyr og dyrs helse, både når det gjelder produksjonsdyr og kjæledyr.

Gjennom vår forpliktelse til The Science of Healthier Animals®, tilbyr MSD Animal Health veterinærer, bønder, kjæledyreiere og myndigheter et bredt utvalg av veterinærlegemidler, vaksiner og helseløsninger og -helsetjenester. Vi tilbyr også et omfattende utvalg av teknologiløsninger for dyr, som inkluderer produkter for identifikasjon, sporbarhet og aktivitetsmåling.

Full kontroll, bedre lønnsomhet og større frihet

Med OS ID-øremerker fra i kombinasjon med avlesere, automater, aktivitetsmåleren SenseHub og andre installasjoner sparer du tid – og tid er som kjent penger. Samtidig kan du være trygg på at dataene du får ut, er pålitelige. Slik registrerer og håndterer du dyra rasjonelt, både på gården og på beite.

Vissheten om at du får fulgt opp dyra dine godt, samtidig som produksjonen flyter effektivt, gir trygghet og frihet!

Foto: Om oss, aktivitetsmåler

Medarbeidere med spisskompetanse

Vi produserte våre første øremerker så langt tilbake som i 1936. I dag er vi et internasjonalt ledende teknologiselskap i vår bransje. I staben vår har vi 65 dyktige og dedikerte mennesker som arbeider med produkt- og teknologiutvikling, produksjon, salg, support og distribusjon. Noen har lang erfaring, andre bringer med seg ny kompetanse, vi har medarbeidere i flere land og flere av oss er husdyreiere. Til sammen gir dette oss enestående kompetanse innen produkter og løsninger for smart husdyrhold.

Illustrasjonsfoto: Menneskene