Påsettingstang for offisielt elektronisk GS-merke Stor

For storfe

Kun for utvalgte Tyr-besetninger

Denne tanga brukes kun til påsetting av Offisielt elektronisk GS-merke Stor.

Art.nr. 6057

Passer til Offisielt elektronisk GS-merke Stor, som kombinerer innhenting av vevsprøver med offisiell øremerking.

Første gang du bestiller Offisielt elektronisk GS-merke Stor, blir ei rød påsettingstang lagt til i bestillinga. Tanga må du ta vare på til eventuelt senere kjøp og påsetting av Offisielt elektronisk GS-merke Stor.

  • Lages i aluminium, veier lite
  • Ligger godt i hånda og er enkel å bruke

Pris

Kr 279,00 eks. mva.

Prisen er veiledende, uten avtalerabatt. Vi har leveringsavtaler med Tine, Q-Meieriene, Nortura og private slakterier tilsluttet KLF. Dette gir deg som produsent flere fordeler, blant annet gunstige priser. Din avtalerabatt trekkes fra når du bestiller.

GS-merker (Genomisk Seleksjon) eller TST (Tissue Sampling Tags) øremerker kombinerer effektiv innhenting av vevsprøver med merking.

Dette er et banebrytende verktøy som gir deg muligheten til å hente en vevsprøve fra dyrets øre samtidig som du merker det, alt i ett enkelt grep.

Metoden er både effektiv og sikker og kan benyttes allerede fra dagen etter at dyret er født.

Avlsarbeid og forskning

GS-merker egner seg svært godt til avlsarbeid og forskning som krever analyse av vevsprøver. Analyser gir husdyreieren solid grunnlag for å ta gode beslutninger for eksempel når det gjelder utvelgelse av produksjonsdyr for avl.

Sykdomsbekjempelse

I flere europeiske land har tissue sample tags spilt en sentral og vellykket rolle i arbeidet med systematisk bekjempelse av sykdommen bovin virusdiarévirus (BVDV).

Enkelt og brukervennlig utstyr

Hvert øremerkesett ligger i en egen pose, og settet består av:

  • Et Offisielt elektronisk GS-merke Stor (til det venstre øret)
  • Et rør for oppbevaring av vevsprøve
  • Et ikke-elektronisk øremerke

I sendinga er det også en eller flere lynlåsposer for ferdige rør med vevsprøver, og en eller flere returkonvolutter. Du får tilsendt én konvolutt og én pose per 20 bestilte merker.

Første gang du bestiller Offisielt elektronisk GS-merke Stor, blir ei rød påsettingstang automatisk lagt til i bestillinga. Denne tanga betaler du ikke for; Tyr dekker kostnaden for denne. Tanga må du ta vare på til eventuelt senere kjøp og påsetting av Offisielt elektronisk GS-merke Stor.

Den røde tanga brukes kun til påsetting av offisielt elektronisk GS-merke Stor; den kan ikke brukes til påsetting av det ikke-elektroniske øremerket.

Til de ikke-elektroniske øremerkene bruker du den tanga du vanligvis benytter (Combi Junior eller Combi Matic)

Rør, nål, tappdel og hulldel er merket med dyreholds-ID og individnummer. De ferdige vevsprøvene sendes til Biobank.

Disse merkene kan føreløpig kun bestilles av utvalgte Aktive avlsbesetninger i Tyr, som en del av et pilotprosjekt.

Foto: Påsettingstang til GS-meker til aktive avlsbesetninger i Tyr

Når prøven er tatt, trekkes nåla automatisk ut fra tappdelen. Nåla står fast i tanga, og du lukker og forsegler vevsprøven ved å plassere tuben over nåla mens den står i tanga. Vevsprøven oppbevares dermed i nåla i plasttuben, som sendes til analyse.

Foto: Tube til GS-merke til Aktive avlsbesetninger i TYR

Sikkert og dyrevennlig

Rør, nål, tappdel og hulldel er merket med dyreholds-ID og individnummer. Samme dyreholds-ID og individnummer står også på det ikke-elektroniske merket som skal i det andre øret. Slik sikres riktig registrering og senere sporing tilbake til individet.

Bruken av GS-merker er skånsomt for dyret. Med en nåldiameter på bare 3 millimeter etterlates kun et lite hull i øret hvor merket sitter godt fast.