Samleside: Det viktigste du må vite om tenger, nåler og påsetting av øremerker

Her har vi samlet det viktigste du må vite om bruk av tenger og nåler for påsetting av øremerker. Å bruke riktig tang og nål er helt nødvendig for at øremerkene skal sitte godt.

Småfe, rein, lama og alpakka

Foto: Lam med Combi 3000 øremerker

For påsetting av både Combi 3000 ikke-elektroniske (med grå «kopp» i toppen) og CombiE elektroniske øremerker anbefaler vi Combi Junior påsettingstang. Combi Junior gir bedre plass til øret, merket sitter bedre i tanga og en trenger mindre kraft for å sette merket i lås.

Vi anbefaler ikke å bruke Combi Senior (og den er heller ikke i salg lenger).

Nål

Combi Junior skal brukes med svart nål, art.nr. 1808.

Plastinnsats

Ta ut plastinnsatsen i Junior-tanga, både når du skal sette i ikke-elektroniske og elektroniske øremerker. På den måten slipper du å ta ut og sette inn plastdelen når du veksler mellom ikke-elektroniske og elektroniske merker.

Storfe

Foto: Storfe med RFID-merket Combi E30 Flagg og Combi 3000 Stor

For påsetting av både Combi 3000 ikke-elektroniske (med grå «kopp» i toppen) og CombiE elektroniske øremerker anbefaler vi Combi Junior påsettingstang. Combi Junior gir bedre plass til øret, merket sitter bedre i tanga og en trenger mindre kraft for å sette merket i lås.

Vi anbefaler ikke å bruke Combi Senior (og den er heller ikke i salg lenger).

Ny tang for storfe som erstatning for Combi Senior, er Combi Matic. Denne tanga er testet av flere produsenter og har fått gode skussmål. I Combi Matic brukes nål med art.nr. 1829.

Nål

Combi Junior skal brukes med svart nål, art.nr. 1808.

Combi Matic skal brukes med nål med art.nr. 1829.

Plastinnsats

Ta ut plastinnsatsen i Junior-tanga, både når du skal sette i ikke-elektroniske og elektroniske øremerker.

Combi Senior-tang kan ikke brukes til småfe- og storfemerker

Foto: Utdaterte Senior-tenger

Tanga Combi Senior (uansett modell) kan ikke brukes sammen med Combi 3000-merker for småfe og storfe. Bruker du Combi Senior, er det fare for at Combi 3000-merkene ødelegges ved påsetting.

Gris

Foto: Gris med Combi Pig gul

Ved merking av gris med merket Combi Pig, anbefaler vi Combi Junior påsettingstang.

Nål

Combi Junior skal brukes med svart nål (art.nr. 1808) ved påsetting av Combi Pig. Bruker du Combi Senior tang, må du bruke ny, blank nål.

Plastinnsats

Plastinnsatsen skal stå i tanga ved påsetting av Combi Pig, uansett om du bruker Combi Junior eller Combi Senior tang.

Combi Senior ikke i salg lenger

Som nevnt anbefaler vi ikke å bruke Combi Senior ved påsetting av øremerker.

Ny tang for storfe som erstatning for Combi Senior, er Combi Matic. Denne tanga er testet av flere produsenter og har fått gode skussmål. I Combi Matic brukes nåla med artikkelnr. 1829.

Velger du likevel å bruke Combi Senior, er det helt avgjørende at du bruker blank nål (art.nr. 1824) og tar ut den røde plastinnsatsen, uansett om du skal sette i ikke-elektroniske eller elektroniske øremerker. NB: Skal du sette i Combi Pig, skal plastinnsatsen stå i.

Spør oss gjerne!

Har du spørsmål rundt bruk av tenger og nåler ved merking, kontakt kundesenteret vårt. Spør du først, og merker dyra etterpå, unngår du unødvendige problemer med påsetting og sitteevne.

Foto: Kundesenter OS ID
Vi kan svare deg på det du lurer på om tenger, nåler og øremerking!
Foto: Combi Junior uten plastinnsats
Combi Junior med svart nål, uten svart plastinnsats
Produktfoto: Nål til Combi Junior påsettingstang
Svart nål (art.nr. 1808) til Combi Junior påsettingstang
Produktfoto: Combi Matic påsettingstang for storfe
Combi Matic påsettingstang for storfe. Tanga åpnes automatisk etter at merket er presset i lås. Combi Matic passer til Combi 3000 øremerker for storfe og til CombiE elektroniske øremerker for storfe.