Samleside: Det viktigste du må vite om tenger, nåler og påsetting av øremerker

Her har vi samlet det viktigste du må vite om bruk av tenger og nåler for påsetting av øremerker. Å bruke riktig tang og nål er helt nødvendig for at øremerkene skal sitte godt.

Småfe, rein, lama og alpakka

Foto: Toppfoto sauemerkekampanje 2021-2022

For påsetting av både ikke-elektroniske og elektroniske øremerker bruker du merketanga OS ID Combi Junior Green eller Combi Junior (ikke i salg lenger). Disse tengene gir bedre plass til øret, merket sitter bedre i tanga og en trenger mindre kraft for å sette merket i lås.

Tanga Combi Senior må ikke brukes, fordi den ikke er kompatibel med dagens øremerker (og den er heller ikke i salg lenger).

Nål

OS ID Combi Junior Green og Combi Junior skal brukes med svart nål, art.nr. 1808. Dersom du bruker en annen nål, settes ikke merket ordentlig fast i øret, og du kan risikere at merket mistes. Merket kan også bli ødelagt ved påsetting.

Plastinnsats

Ta ut plastinnsatsen i OS ID Combi Junior Green og Combi Junior, både når du skal sette i ikke-elektroniske og elektroniske øremerker. På den måten slipper du å ta ut og sette inn plastdelen når du veksler mellom ikke-elektroniske og elektroniske merker.

Retur-, øko- og slakterimerker

 

Foto: Combi Signal øremerker alle fargerRetur-, øko- og slakterimerker brukes til tilleggsmerking av enkelte kategorier småfe, slik at det blir enklere for slakteriet å sortere dyra. Det finnes egne merker for økologisk slakt (gult merke), returskinn (rødt), Norsk Pelssaulag (oransje), nisjeslakt (hvitt), returslakt (grønt) og villsaulam (blått). Du bestiller disse merkene i nettbutikken vår.

Tang for påsetting

Merket settes i med tanga OS ID Combi Junior Green eller svart Combi Junior (ikke i salg lenger). NB: Du må sette plastbiten INN i begge disse tengene før påsetting av disse merkene.

Her finner du bruksanvisning for påsetting av retur-, øko- og slakterimerker.

Storfe

Foto: Kalver med øremerkene Combi 3000 og Combi E30 Pluss Flagg

For påsetting av både ikke-elektroniske og elektroniske øremerker bruker du tanga OS ID Combi Junior Green eller Combi Junior (ikke i salg lenger). Disse tengene gir bedre plass til øret, merket sitter bedre i tanga og en trenger mindre kraft for å sette merket i lås.

Tanga Combi Senior må ikke brukes, fordi den ikke er kompatibel med dagens øremerker (og den er heller ikke i salg lenger).

Ny tang for storfe som erstatning for Combi Senior, er Combi Matic. Denne tanga er testet av flere produsenter og har fått gode skussmål.

Nål

OS ID Combi Junior Green, Combi Junior og Combi Matic tenger skal brukes med svart nål, art.nr. 1808. Dersom du bruker en annen nål, settes ikke merket ordentlig fast i øret, og du kan risikere at merket mistes. Merket kan også bli ødelagt ved påsetting.

Plastinnsats

Ta ut plastinnsatsen i OS ID Combi Junior Green og Combi Junior når du skal sette i Combi 3000 ikke-elektroniske og elektroniske øremerker.

 

Combi Senior-tang kan ikke brukes til småfe- og storfemerker

Foto: Utdaterte Senior-tenger

Tanga Combi Senior (uansett modell) kan ikke brukes sammen med dagens øremerker for småfe og storfe. Bruker du Combi Senior, er det fare for at Combi merkene ødelegges ved påsetting.

Gris

Foto: Gris med Pig øremerke

Ved merking av gris med merket Combi Pig, anbefaler vi tanga OS ID Combi Junior Green eller Combi Junior (ikke i salg lenger).

Nål

OS ID Combi Junior Green og Combi Junior skal brukes med svart nål, art.nr. 1808. Dersom du bruker en annen nål, settes ikke merket ordentlig fast i øret, og du kan risikere at merket mistes. Merket kan også bli ødelagt ved påsetting.

Plastinnsats

Merkene settes i med OS ID Combi Junior Green eller svart Combi Junior tang. NB: Du må sette plastbiten INN i begge disse tengene før påsetting av Combi Pig.

Combi Senior ikke i salg lenger

Som nevnt anbefaler vi ikke å bruke Combi Senior ved påsetting av øremerker.

Ny tang for storfe som erstatning for Combi Senior, er Combi Matic. Denne tanga er testet av flere produsenter og har fått gode skussmål. I Combi Matic brukes svart nål med artikkelnr. 1808.

Spør oss gjerne!

Har du spørsmål rundt bruk av tenger og nåler ved merking, kontakt kundesenteret vårt. Spør du først, og merker dyra etterpå, unngår du unødvendige problemer med påsetting og sitteevne.

Foto: Kundesenter OS ID
Vi kan svare deg på det du lurer på om tenger, nåler og øremerking!
Foto: OS ID Combi Junior Green uten plastinnsats
OS ID Combi Junior Green, uten plastinnsats
Foto: Combi Junior uten plastinnsats
Combi Junior med svart nål, uten svart plastinnsats
Produktfoto: Nål til Combi Junior påsettingstang
Svart nål (art.nr. 1808) til Combi Junior Green, Combi Matic og Combi Junior merketang (Combi Junior-tanga er ikke i salg lenger)
Produktfoto: Combi Matic påsettingstang for storfe
Combi Matic påsettingstang for storfe. Tanga åpnes automatisk etter at merket er presset i lås. Combi Matic passer til Combi 3000 øremerker for storfe og til CombiE elektroniske øremerker for storfe.