Combi Pig øremerke

For gris

Art.nr. 1460

Farger

Leveres i rødt, grønt, blått, gult, oransje, grått, hvitt, lilla, rosa og lakserødt.

Påsetting

Merket settes i med OS ID Combi Junior tang eller svart Combi Junior tang. NB: For påsetting av Combi Pig, skal den svarte plastbiten inn i nederdelen av tanga.

Pris

Upreget: kr 1,80 eks. mva.
Preging: kr 1,00 eks. mva. per side
Komplett merke, preging på to sider: kr 3,80 eks. mva.
Tillegg for enkeltnummer: kr 3,15 eks. mva.

Prisene over er veiledende, uten avtalerabatt. OS ID har leveringsavtaler med Tine, Q-Meieriene, Nortura og private slakterier tilsluttet KLF. Dette gir deg som produsent flere fordeler, blant annet gunstige priser. Din avtalerabatt trekkes fra når du bestiller.

En ny generasjon øremerker!

Med Combi 3000 lanserer vi et system av øremerker som er enda sterkere og lettere å sette fast i øret, samtidig som de gir bedre dyrevelferd.

Sikkert og holdbart

Vi har gjort forsterkninger i øvre del av øremerket, både i hulldelen og tappdelen. Bedre materialflyt i overgangen mellom merkeplata og stammen gir et sterkere øremerke, slik at det blir mindre fare for at merket knekker.

Enkel påsetting

Det kreves mindre håndkraft når Combi 3000 skal settes fast i øret med OS ID Combi Junior Green tang eller Combi Junior tang. Du vil også høre et tydelig klikk ved påsetting når merket er satt riktig i lås. På den måten kan du være helt trygg på at merket er godt festet sammen.

Dyrevennlig

Alle tappdelene har fått 2 mm lengre stamme. Dette gir mer luft til øret, noe som er en fordel når sårhullet i øret skal gro. Combi 3000-merkene har også fri rotasjon mellom hulldel og tappdel. Dermed løsner hår og skinn i sårkanten lettere, og gjennom ventilert «kopp» i toppen av hulldelen tilføres det luft til såret. Sårflata gror raskt, risikoen for hudirritasjon reduseres og merkets sitteevne forbedres. Samtidig hindrer lukket merkespiss smitteoverføring.

Lett å lese storfemerket

Hulldelen til det visuelle øremerket Combi 3000 er blitt ca. 1 cm høyere, og preginga er dermed flyttet noe ned. Slik blir det lettere å se både produsent- og individnummer når dyrets øre er hårete.

Unikt låsesystem

Både Combi 3000 og CombiE har en spesielt sterk lås. Det unike låseprinsippet er patentert og gjør gjenbruk av merket umulig. Låsen inneholder ingen metalldeler og kan resirkuleres. (Patent nr. 304771)

Varer hele dyrets levetid

Combi 3000 og CombiE lages i myk og fleksibel spesialplast. Merkene tåler store temperatursvingninger, sollys og ekstrem slitasje både i fjøs og på beite. Materiale og form sikrer at merkene sitter best mulig.

Tall og bokstaver brennes ned i plastmerket med laser, tydelig og godt lesbart gjennom hele dyrets levetid.

Utviklet og produsert i Norge

Combi 3000 ikke-elektroniske merker og CombiE elektroniske merker utvikles og produseres av OS ID. Merkene er godkjente for offisiell merking i Norge og mange andre land, og Combi er et av Europas mest brukte merkesystem for husdyr. For produsenter, slakterier og rådgivningstjeneste er Combi-merkene et kvalitetsbegrep.