Bruksanvisning: Påsetting av retur-, øko- og slakterimerker (pdf)

Disse merkene brukes til tilleggsmerking av dyr som skal sendes til slakt, slik at det blir lett for slakteriet å sortere dyra. Det finnes egne merker for økologisk, returskinn, Norsk Pelssaulag, nisjeslakt, returslakt og villsaulam. Merkene settes på med tanga Combi Junior.