Effektivisér høstarbeidet med leseren HHR 3000 Pro

27. august 2021

Med den håndholdte leseren HHR 3000 Pro kan du spare mye tid på flere typiske høst-oppgaver i sauefjøset. Bruk av leser sikrer i tillegg datakvaliteten; du slipper å notere for hånd, og risikoen for feil blir mindre.

HHR 3000 Pro er integrert mot Sauekontrollen og Led-Sau, slik at det blir enda lettere for deg å bruke opplysningene som registreres i leseren til rapportering.

Veiing

Med HHR 3000 Pro oppnår du sikker avlesing av dyrets ID. Med veieprogrammet i leseren er det lett å registrere vekt, og oppysningene overfører du enkelt til Sauekontrollen etter endt veiing. På denne måten sparer du deg for mye tid, og du kan samtidig være sikker på at du unngår tastefeil.

Slik overfører du veiedata fra HHR 3000 Pro til Sauekontrollen

Paring

Også ved paring vil du spare mye tid ved å bruke leseren, og du kan være trygg på at opplysningene blir riktige.

Før paring aktiverer du de aktuelle værene i Sauekontrollen og fører dem over til leseren. Under paring leser du av nummeret på søya, og velger den riktige væren. Etterpå overfører du dataene tilbake til Sauekontrollen. Lettvint, ikke sant?

Slik overfører du paringsdata fra HHR 3000 Pro til Sauekontrollen

Program for overføring til Sauekontrollen

Program for overføring av data mellom leseren HHR 3000 Pro og Sauekontrollen laster du ned her.

Robust og effektiv

HHR 3000 Pro kan brukes med kort eller lang antenne. Med lang antenne blir det lettere å lese av merket uten å gå helt innpå dyret. Uansett om du velger kort eller lang antenne, er leseavstanden 30 cm for det elektroniske småfemerket Combi E23.

Leseren er konstruert for å tåle krevende forhold i fjøset. Med denne får du utnyttet mange av mulighetene som ligger i elektronisk øremerking. Du oppnår rasjonell, effektiv og sikker registrering og håndtering av dyra, både på gården og på beite. Den gode batterikapasiteten sikrer at du kan jobbe hele dagen uten å måtte lade batteriene.

Panelantenne

HHR 3000 Pro kan også leveres med panelantenne. Antenna kobles til leseren og plasseres i vekter, drivganger og lignende.

Bluetooth

Du kan også velge å kjøpe leseren med Bluetooth. Via Bluetooth kan leseren kommunisere med for eksempel vekter og de fleste android smarttelefoner.

Vil du vite mer om HHR 3000 Pro?

Kontakt kundesenteret vårt!

Foto: Effektiviser høstarbeidet med leseren HHR 3000 Pro

Foto: Effektiviser høstarbeidet med leseren HHR 3000 Pro og Sauekontrollen