HHR 3000 Pro med kort antenne, uten Bluetooth

Utgående vare, se pris i vår nettbutikk.

Brukes med HHR Animalia-programmet (som overfører data til og fra Sauekontrollen) fungerer ikke på Apple-enheter (iPhone, Mac, iPad).

HHR 3000 Pro med kort antenne, uten Bluetooth: Art. nr. 1998

Nøkkelfakta

 • Benytter Advanced Digital Decodingteknologi (ADD), noe som gir optimal lesing av transpondere av typen ISO 11784/11785 HDX (Combi E30 øremerker) og av typen FDX-B (Combi E23 øremerker)
 • Integrert med Sauekontrollen og Led-Sau
 • Leseavstand for Combi E23: 30 cm
 • Leseavstand for for Combi E30 Flagg Pluss og Combi E30: 50 cm
 • Kan synkroniseres med stasjonære lesere
 • Kan brukes med utskiftbar kort eller lang antenne, samt panelantenne
 • Sikker avlesing med lyd- og lyssignal
 • Stort minne, kan lagre tusenvis av dyrenummer med tilleggsinformasjon
 • Batterikapasitet for mer enn en hel dag med registrering
 • HHR 3000 Pro er best tilpasset sau, men kan også brukes til avlesing av elektroniske øremerker på andre dyreslag. Har du planer om å benytte leseren til storfe, gris, rein eller andre dyreslag, kontakt BioControll før kjøp.

HHR 3000 Pro leveres med:

 • Utskiftbar kort eller lang antenne
 • USB og RS 232 grensesnitt
 • Brukerveiledning
 • Kombinert lade- og USB-kabel
 • Solid veske

Tilleggsutstyr

 • Kort antenne art.nr. 1996
 • Lang antenne art.nr. 1997
 • Panelantenne art.nr. 1994
 • RS 232 kabelsett art.nr 1993
 • Billader art.nr. 1989

Ta kontakt med oss for å bestille tilleggsutstyr

Bruk av leser sikrer kvaliteten på data og er svært tidsbesparende sammenlignet med manuell avlesing og registrering av dyrenummer. Du slipper møysommelig notering for hånd, og risikoen for feil blir mindre. På denne måten oppnår du rasjonell, effektiv og sikker registrering og håndtering av dyra, både på gården og på beite.

Robust håndholdt leser med god ytelse

HHR 3000 Pro ligger stødig i hånda og er god å jobbe med, også over lengre tid. Leseren er vanntett, tåler å bli skitten og kan rengjøres med en fuktig klut. Displayet har store taster og brukervennlige funksjoner. Et tydelig lys- og lydsignal angir at avlesning er registrert, og registreringa vises samtidig på skjermen. Den gode batterikapasiteten sikrer at du kan jobbe hele dagen uten å måtte lade batteriene.

Sauekontrollen og Led-Sau

HHR 3000 Pro er integrert med Sauekontrollen (via programmet HHR Animalia) og Led-Sau, slik at det blir enda lettere for deg å bruke opplysningene som registreres i leseren til rapportering. Datautveksling mellom leseren og Led-Sau gjøres ved et eget menyvalg i Led-Sau-programmet.

Program for kommunikasjon med Sauekontrollen

For å bruke “nye” Sauekontrollen, trenger du en ny versjon av leser-programmet HHR Animalia. HHR Animalia laster du ned her. NB: HHR Animalia må kjøres på pc (Windows 7 eller nyere); det fungerer ikke på Apple-enheter (iPhone, Mac, iPad).

God ytelse og leseavstand

HHR 3000 Pro kan lese både Combi E23 FDX-B øremerker, Combi E30 Flagg HDX og Combi E30 HDX. Leseavstand for Combi E23 30 cm; for Combi E30 50 cm. HHR 3000 Pro kan også leveres med panelantenne. Antenna kobles til leseren og plasseres i vekter, drivganger og lignende.

Håndholdte og stasjonære lesere

Vi samarbeider med det norske selskapet BioControl AS om lesere og leserutstyr. Håndholdte lesere får du kjøpt av OS ID, mens vi formidler kontakt ved kjøp av stasjonære lesere.

Utviklingen av elektroniske produkter har åpnet nye muligheter for kundene våre for elektronisk identifikasjon, datainnsamling og databehandling.

Sikrer sporbarhet og dokumentasjon i alle ledd i verdikjeden

Elektronisk merking er et nyttig hjelpemiddel ved fødsel, fôring og melking; ved veiing, kjøp, salg og forflytninger av dyr; ved veterinærbehandling og rapporteringer og ved slakting. Elektronisk identifikasjon sikrer kvaliteten på data og er svært tidsbesparende sammenlignet med manuell avlesing og registrering av dyrenummer.

Høyteknologiske elektroniske øremerker av internasjonal klasse

Våre egenutviklede elektroniske øremerker, CombiE, er basert på RFID-teknologi. CombiE består av flere produktgrupper, tilpasset forskjellige merkebehov og husdyrslag. Merkene er ICAR-godkjente, og dette innebærer at de tilfredsstiller internasjonale standarder for elektronisk merking av husdyr, ISO 11784 og ISO 11785. Det vil også si at de fungerer sammen med elektroniske vekter, avleserutstyr, mjølkeroboter, fôringsautomater, kalvedrikksautomater og andre installasjoner som følger standardene.

Trygg merking

CombiE elektroniske merker utvikles og produseres av OS ID. Combi er Europas mest brukte merkesystem for husdyr, og for produsenter og andre aktører i produksjonskjeden er Combi-merkene et kvalitetsbegrep. Øremerkene sikrer dyrets identitet fra fødsel til slakt og legger grunnlaget for sporbarhet og dokumentasjon i hele verdikjeden. CombiE er godkjent som offisielle merker i Norge og mange andre land, i flere verdensdeler.

Sikkert låsesystem

CombiE har en spesielt sterk lås. Det unike låseprinsippet er patentert og gjør gjenbruk umulig. Låsen inneholder ingen metalldeler og kan resirkuleres. Patent nr. 304771.

Optimal sitteevne

CombiE lages i myk og fleksibel spesialplast som tåler store temperatursvingninger, sollys og ekstrem slitasje gjennom hele dyrets levetid. Materiale og form sikrer at merkene sitter best mulig.

Laserpreging

Tall og bokstaver brennes ned i plastmerket, er tydelige og godt lesbare. Pregingen varer hele dyrets levetid.

Enkel og dyrevennlig påsetting

CombiE settes på med Combi Junior tang. Sårflaten gror raskt, og lukket merkespiss hindrer smitteoverføring.

Ultralydsveising

Som eneste produsent bruker vi ultralydsveising for å feste opp ferdigproduserte CombiE øremerker. Hull- og tappdel sveises sammen i én strimmel, og merkene rives løs med et enkelt håndgrep. Metoden er miljø- og brukervennlig og gjør kartong og teip overflødig. Patent nr. 320230.

Størrelser

CombiE øremerker leveres i tre varianter (Combi E23, Combi E30 Flagg Pluss og Combi E30, og dekker behovet for merking av storfe, småfe, gris og hjortedyr.

Farger

Combi E23 hulldel leveres i rødt, grønt, blått, gult, oransje, grått og rosa. Combi E30 Flagg Pluss hulldel og Combi E30 hulldel leveres i gult.

Videoer
For å kunne spille av videoen er du nødt til å akseptere kategoriene 'Performance' og 'Targeting' i Cookie Preferences
Videoer
For å kunne spille av videoen er du nødt til å akseptere kategoriene 'Performance' og 'Targeting' i Cookie Preferences
Videoer
For å kunne spille av videoen er du nødt til å akseptere kategoriene 'Performance' og 'Targeting' i Cookie Preferences
Videoer
For å kunne spille av videoen er du nødt til å akseptere kategoriene 'Performance' og 'Targeting' i Cookie Preferences
Videoer
For å kunne spille av videoen er du nødt til å akseptere kategoriene 'Performance' og 'Targeting' i Cookie Preferences
Videoer
For å kunne spille av videoen er du nødt til å akseptere kategoriene 'Performance' og 'Targeting' i Cookie Preferences
Videoer
For å kunne spille av videoen er du nødt til å akseptere kategoriene 'Performance' og 'Targeting' i Cookie Preferences