Panelantenne til HHR 3000 Pro

Lang leseavstand

Med panelantenne får du betydelig lengre leseavstand enn hvis du kun benytter deg av håndleseren

Størrelse: 40 x 60 cm

Art.nr. 1994

  • Panelantennen kobles til leseren og kan plasseres i vekter, drivganger og lignende.
  • Informasjonen i øremerket registreres i leseren når dyret passerer antennen, og på denne måten slipper du å stå klar med håndleseren for å lese av hvert enkelt dyrs øremerke.
  • Skal panelantennen brukes sammen med kassevekter, bør antennen helst plasseres i drivgangen inn mot vekta, og ikke inne i sjølve vekta.
  • Maksimal leseavstand fra panelantennen til øremerket er 45 cm, forutsatt at antennen ikke er i direkte kontakt med stål (det reduserer leseavstanden betraktelig).

HHR 3000 Pro er best tilpasset sau, men kan også brukes til andre dyr. Har du planer om å benytte leseren til storfe, gris, rein eller andre dyreslag, kontakt kundesenteret vårt før kjøp.

Pris

Kr 2809,- eks. mva.

Bruk av leser sikrer kvaliteten på data og er svært tidsbesparende sammenlignet med manuell avlesing og registrering av dyrenummer. Du slipper møysommelig notering for hånd, og risikoen for feil blir mindre. På denne måten oppnår du rasjonell, effektiv og sikker registrering og håndtering av dyra, både på gården og på beite.

Robust håndholdt leser med god ytelse

HHR 3000 Pro ligger stødig i hånda og er god å jobbe med, også over lengre tid. Leseren er vanntett, tåler å bli skitten og kan rengjøres med en fuktig klut. Displayet har store taster og brukervennlige funksjoner. Et tydelig lys- og lydsignal angir at avlesning er registrert, og registreringa vises samtidig på skjermen. Den gode batterikapasiteten sikrer at du kan jobbe hele dagen uten å måtte lade batteriene.

Sauekontrollen og Led-Sau

HHR 3000 Pro er integrert mot Sauekontrollen og Led-Sau, slik at det blir enda lettere for deg å bruke opplysningene som registreres i leseren til rapportering. Datautveksling mellom leseren og Led-Sau gjøres ved et eget menyvalg i Led-Sau-programmet.

God ytelse og leseavstand

HHR 3000 Pro kan lese både Combi E23 FDX-B øremerker, Combi E30 Flagg Pluss HDX for storfe og Combi E30 HDX for gris. Leseavstand for Combi E23 30 cm; for Combi E30 50 cm. HHR 3000 Pro kan også leveres med panelantenne. Antenna kobles til leseren og plasseres i vekter, drivganger og lignende.

Bluetooth

Leseren kan også leveres med Bluetooth (mot et pristillegg på kr 1000,-). Med Bluetooth kan leseren kommunisere med for eksempel vekter og de fleste android smarttelefoner (last ned Sauekontrollen-app på Google Play). Bluetooth-funksjonen fungerer dessverre ikke med iPhone. NB: All kommunikasjon med pc gjøres gjennom USB-kabelen.

Håndholdte og stasjonære lesere

Vi samarbeider med det norske selskapet BioControl AS om lesere og leserutstyr. Håndholdte lesere får du kjøpt av OS ID, mens vi formidler kontakt ved kjøp av stasjonære lesere.

Program for kommunikasjon mot Sauekontrollen

For å bruke «nye» Sauekontrollen, trenger du en ny versjon av leser-programmet HHR Animalia. HHR Animalia laster du ned her. NB: HHR Animalia må kjøres på pc (Windows 7 eller nyere); det kan ikke kjøres på Mac.

Utviklingen av elektroniske produkter har åpnet nye muligheter for kundene våre for elektronisk identifikasjon, datainnsamling og databehandling.

Sikrer sporbarhet og dokumentasjon i alle ledd i verdikjeden

Elektronisk merking er et nyttig hjelpemiddel ved fødsel, fôring og melking; ved veiing, kjøp, salg og forflytninger av dyr; ved veterinærbehandling og rapporteringer og ved slakting. Elektronisk identifikasjon sikrer kvaliteten på data og er svært tidsbesparende sammenlignet med manuell avlesing og registrering av dyrenummer.

Høyteknologiske elektroniske øremerker av internasjonal klasse

Våre egenutviklede elektroniske øremerker, CombiE, er basert på RFID-teknologi. CombiE består av flere produktgrupper, tilpasset forskjellige merkebehov og husdyrslag. Merkene er ICAR-godkjente, og dette innebærer at de tilfredsstiller internasjonale standarder for elektronisk merking av husdyr, ISO 11784 og ISO 11785. Det vil også si at de fungerer sammen med elektroniske vekter, avleserutstyr, mjølkeroboter, fôringsautomater, kalvedrikksautomater og andre installasjoner som følger standardene.

Trygg merking

CombiE elektroniske merker utvikles og produseres av OS ID. Combi er Europas mest brukte merkesystem for husdyr, og for produsenter og andre aktører i produksjonskjeden er Combi-merkene et kvalitetsbegrep. Øremerkene sikrer dyrets identitet fra fødsel til slakt og legger grunnlaget for sporbarhet og dokumentasjon i hele verdikjeden. CombiE er godkjent som offisielle merker i Norge og mange andre land, i flere verdensdeler.

Sikkert låsesystem

CombiE har en spesielt sterk lås. Det unike låseprinsippet er patentert og gjør gjenbruk umulig. Låsen inneholder ingen metalldeler og kan resirkuleres. Patent nr. 304771.

Optimal sitteevne

CombiE lages i myk og fleksibel spesialplast som tåler store temperatursvingninger, sollys og ekstrem slitasje gjennom hele dyrets levetid. Materiale og form sikrer at merkene sitter best mulig.

Laserpreging

Tall og bokstaver brennes ned i plastmerket, er tydelige og godt lesbare. Pregingen varer hele dyrets levetid.

Enkel og dyrevennlig påsetting

CombiE settes på med Combi Junior tang. Sårflaten gror raskt, og lukket merkespiss hindrer smitteoverføring.

Ultralydsveising

Som eneste produsent bruker vi ultralydsveising for å feste opp ferdigproduserte CombiE øremerker. Hull- og tappdel sveises sammen i én strimmel, og merkene rives løs med et enkelt håndgrep. Metoden er miljø- og brukervennlig og gjør kartong og teip overflødig. Patent nr. 320230.

Størrelser

CombiE øremerker leveres i tre varianter (Combi E23, Combi E30 Flagg Pluss og Combi E30, og dekker behovet for merking av storfe, småfe, gris og hjortedyr.

Farger

Combi E23 hulldel leveres i rødt, grønt, blått, gult, oransje, grått og rosa. Combi E30 Flagg Pluss hulldel og Combi E30 hulldel leveres i gult.

Videoer
For å kunne spille av videoen er du nødt til å akseptere kategoriene 'Performance' og 'Targeting' i Cookie Preferences
Videoer
For å kunne spille av videoen er du nødt til å akseptere kategoriene 'Performance' og 'Targeting' i Cookie Preferences
Videoer
For å kunne spille av videoen er du nødt til å akseptere kategoriene 'Performance' og 'Targeting' i Cookie Preferences
Videoer
For å kunne spille av videoen er du nødt til å akseptere kategoriene 'Performance' og 'Targeting' i Cookie Preferences
Videoer
For å kunne spille av videoen er du nødt til å akseptere kategoriene 'Performance' og 'Targeting' i Cookie Preferences
Videoer
For å kunne spille av videoen er du nødt til å akseptere kategoriene 'Performance' og 'Targeting' i Cookie Preferences
Videoer
For å kunne spille av videoen er du nødt til å akseptere kategoriene 'Performance' og 'Targeting' i Cookie Preferences