SenseHub versjon 6.1

SenseHub utvikles kontinuerlig, og i mars 2022 lanseres versjon 6.1.

Her får du en oversikt over de viktigste forbedringene i SenseHub 6.1. Vi håper og tror du vil synes at systemet ditt nå blir enda mer nyttig for deg i arbeidshverdagen.

I løpet av mars 2022 skal alle norske brukere ha fått versjon 6.1.

Kontakt support om du har spørsmål eller innspill til videreutvikling!

Forbedring av rapporter og grafer

1. Rapporten Forventet kalving og avsining

Nå kan du filtrere rapporten og grafen basert på høy sannsynlighet for drektighet.

2. Dyr i brunst

Du kan lagre filteret «Vis kun Dyr til inseminering».

Tilgjengelig i SenseHub Dairy og Beef | Tilgjengelig på pc og mobil | Tilgjengelig i Advanced og Premium

Utprøving av Premium

Du som har Advanced-pakken, kan nå allerede fra dag én som SenseHub-bruker teste ut Premium-versjonen i 60 dager.

NB: Du kan bare teste ut Premium én gang (dvs. én periode på 60 dager).

Tilgjengelig i SenseHub Dairy og SenseHub Beef | Tilgjengelig på pc og mobil 

Registrering av brukere

1. Brukere, roller og tilganger

På skjermbildet der du tildeler roller til de ulike brukerne av systemet, er det lagt til et verktøy som gir deg tips og informasjon om typer brukere og hvilke tilganger de har til systemet.

2. E-post-adresse allerede i bruk

Du får varsel hvis du forsøker å legge til en bruker med en e-post-adresse som allerede eksisterer i systemet.

Tilgjengelig i SenseHub Dairy og SenseHub Beef | Tilgjengelig på mobil | Tilgjengelig i Advanced og Premium

Diverse

1. Designforbedringer i brukergrensesnittet

Det er gjort forbedringer i designen av diverse pop ups.

Tilgjengelig i SenseHub Dairy og SenseHub Beef | Tilgjengelig på pc og mobil | Tilgjengelig i Advanced og Premium

2. Beskrivelse av Generell hendelse

Maksimumslengden på beskrivelsen av «Generell hendelse» er utvidet til 500 tegn.

Tilgjengelig i SenseHub Dairy og SenseHub Beef | Tilgjengelig på pc | Tilgjengelig i Advanced og Premium

Neste versjon av SenseHub

Neste versjon av SenseHub vil trolig bli lansert i tredje kvartal 2022, og den kommer sannsynligvis til å bli kalt SenseHub 6.3.

Pdf-versjon

I denne pdf-en får du mer info om forbedringene i SenseHub-versjon 6.1