Micro øremerke

For lam, kje, lama og alpakka

Spesielt egnet for villsau

  • Ikke-elektronisk øremerke
  • Vekt: 1,8 g
  • Størrelse: 9 x 35 mm
  • Godkjent som offisielt merke for småfe, i kombinasjon med Combi E23 i det andre øret
  • Kan også brukes som offisielt merke for lama og alpakka
  • Lages i myk og formstabil spesialplast
  • Tåler store temperatursvingninger, sollys og slitasje
  • Laserpreges med individnummer og dyreholds-ID
  • Store, lettleste tegn

Farger

Leveres i rødt, grønt, blått, gult, oransje, grått og rosa

Pris

Upreget og preget: kr 3,05 eks. mva.
Tillegg for enkeltpreging: kr 2,- eks. mva. per merke

Prisene over er veiledende, uten avtalerabatt. OS ID har leveringsavtaler med Tine, Q-Meieriene, Nortura og private slakterier tilsluttet KLF. Dette gir deg som produsent flere fordeler, blant annet gunstige priser. Din avtalerabatt trekkes fra når du bestiller.