Slik bruker du OS ID TST

OS ID TST (tissue sampling tag) er et banebrytende verktøy som gir deg muligheten til å høste en vevsprøve fra dyrets øre samtidig som du merker det, alt i ett enkelt grep. GS-merker (genomisk seleksjon) er også et begrep for den samme typen merker.