Slik bruker du det gjenbrukbare elektroniske øremerket Combi E23

Det gjenbrukbare elektroniske øremerket Combi E23 kan benyttes i fôrings- og mjølkeautomater. I pdf-en nedenfor viser vi deg hvordan du bruker det.

Merket egner seg for både sau, geit, gris, hjortedyr, lama og alpakka.