Påsetting av Combi E30 Pluss Flagg

Riktig påsetting av øremerket er avgjørende både for merkets sitteevne og for dyrevelferden. I pdf-en nedenfor viser vi deg hvordan du setter på det elektroniske storfemerket Combi E30 Pluss Flagg.