Travel hverdag, men full kontroll med SenseHub

16. april 2021

Med oppimot 40 kalvinger i året, 60 vinterfôra sauer, en årsproduksjon på 280.000 kyllinger og bi-jobb som lastebilsjåfør, kan man trygt si at Jim Arild Håvarstein fra Rennesøy i Rogaland har mange jern i ilden. Da han for et par år siden bestemte seg for at han ville sette i gang for alvor med inseminering, innså han at han ikke hadde flust av timer å ta av til visuell observasjon av brunst. En pålitelig aktivitetsmåler ble løsningen.

– Før jeg kjøpte SenseHub, brukte jeg kun gårdsokse. Jeg hadde to okser, mens nå når jeg bruker SenseHub, klarer jeg meg fint med én. Å ha bare én gårdsokse er jo selvsagt lønnsomt, og i tillegg kan jeg ha den lenger nå som den blir far til kun noen av avkommene, forteller Håvarstein.

Foto: Charolais-produsent Jim Arild Håvarstein
Jim Arild Håvarstein

Flere insemineringer og konsentrert kalving

Rennesøy-bonden har valgt å bruke SenseHub på alle de 50 kyrne og kvigene på gården. Så mange som mulig av dyra insemineres om våren, og så tar oksen seg av resten. Slik oppnår Håvarstein også mye mer konsentrert kalving.

– Jeg synes det er interessant å forbedre avlen i besetninga mi. Selv om jeg ikke har satt meg spesifikke avlsmål, ønsker jeg å velge blant de beste oksene for å få så gode avkom som mulig. Bruker du bare egen okse, så er jo den oksen som den er. Nå kan jeg oppnå raskere avlsframgang ved å velge blant mange seminokser. Sammen med ønsket om så mange kalvinger som mulig i januar og februar var dette hovedmotivasjonen min for å investere i aktivitetsmåling.

Av kalvene som er født på gården nå i 2021, er rundt halvparten resultat av inseminering.

– Som ny SenseHub-bruker var jeg nok litt ivrig i fjor og ringte inseminøren for tidlig. Neste år er målet en enda høyere seminandel, men jeg ser jo uansett at jeg er på rett vei allerede, sier Håvarstein.

Foto: Full kontroll med SenseHub, Charolais med eSense
Alle Håvarsteins kyr og kviger har aktivitetsmåler

Sparer tid med SenseHubs brunstovervåking

I likhet med flere Charolais-eiere synes også Jim Arild Håvarstein at det er både utfordrende og tidkrevende å avdekke brunst visuelt, spesielt hos kyr som går med kalv.

– Rasen vår er jo så rolig, så du må bruke veldig mye tid, tid du som regel ikke har, for å oppdage brunst. Men nå får jeg god hjelp av SenseHub. Jeg kan få brunstvarsel på ei ku om morgenen, før jeg går ut i fjøset. På plass i fjøset ser jeg ingen brunstadferd eller andre tegn hos henne, men når jeg kikker nøye etter, kan jeg se tendens til slim. Så jeg er veldig fornøyd med at SenseHub varsler meg; og med funksjonen som viser optimalt insemineringstidspunkt er det jo også mye lettere å inseminere til nøyaktig rett tid.

Klart til inseminering

Aktivitetsmåling på innmarksbeite

SenseHub-controlleren har et dekningsområde på ca. 200 x 500 meter, og den kan dermed dekke både fjøset og nærliggende beiteområder. Det siste har Håvarstein god nytte av, for hos ham beiter dyra på innmark.

– Med SenseHub har jeg også god kontroll på om oksen har gjort jobben sin ute på beite. Når dyra beiter i nærheten av fjøset, får jeg jo fortsatt varsel om hvilke dyr som er i brunst, og når. Utover sommeren og høsten i fjor så jeg at stadig færre dyr kom i brunst, og til slutt fikk jeg ingen brunstvarsler. Dermed visste jeg at alle kyrne faktisk var med kalv. Så SenseHub fungerer godt også ute, når dyra er på kort nok avstand til controlleren.

Ønsker seg rent kalvingsvarsel

Håvarstein har ennå ikke kobla sin SenseHub opp mot Storfekjøttkontrollen, men det skal han ikke vente lenge med, for han synes det blir lettvint å slippe å legge inn de samme opplysningene både i Storfekjøttkontrollen og i SenseHub.

Fornøyd som han er, har han ingen ting å utsette på aktivitetsmåleren sin. Men én spesiell funksjon ønsker han seg.

– Jeg håper det kan utvikles et varsel om at kalving er i gang. Det finnes allerede en funksjon som gjelder helseproblemer knytta til kalving, men denne varsler problemer hos kua før eller etter kalving. Jeg ønsker meg også et rent kalvingsvarsel; det hadde vært fantastisk.

Foto: Charolais med eSense og kalv
Et varsel som forteller at kalving er i gang står på Jim Arild Håvarsteins SenseHub-ønskeliste

Helsevarsel

Selv om det er brunstfunksjonen i SenseHub Håvarstein bruker oftest, ser han god nytte også i helsefunksjonen, som raskt gir varsel dersom sykdom eller mistrivsel oppstår.

– Et eksempel er at jeg for en tid tilbake fikk jeg melding før jeg gikk i fjøset på morgenen om at et dyr ikke var helt i form. Denne kua hadde et problem i krysset og stura litt, så det fanget SenseHub opp.

Valgte øretransponder

Håvarstein har valgt å bruke øretransponder på alle sine dyr. Han påpeker at det kan være en utfordring å få festet transpondernepå velvoksne, sterke dyr, men legger til at det stort sett er uproblematisk.

– Jeg fant ut at jeg ville prøve ørevarianten fordi den er veldig liten og hendig. Dessuten var jo øretag-alternativet ganske nytt da jeg kjøpte SenseHub, og det er jo alltid gøy å teste ut nye løsninger. Nå er jeg spent på øretranspondernes batterilevetid; de skal ha en varighet på tre år, så det blir spennende å se hvor godt det stemmer.

Foto: eSense på Charolais
eSense veier bare 25 gram

Full kontroll med mobilen

Å installere SenseHub-systemet og komme i gang med å bruke det, gikk svært greit for Håvarstein som fikk den veiledninga han trengte i de medfølgende bruksanvisningene og i et par telefoner til OS ID. Systemets brukergrensesnitt, både på pc og mobilapp, synes han også er enkelt og selvforklarende. Det samme synes faren hans, og de to deler på arbeidet som gjøres på gården.

– Når til og med faren min synes at SenseHub-appen er lett å bruke, da er den virkelig enkel, det kan jeg påstå, sier Jim Arild Håvarstein med et smil.

Og ikke minst setter Håvarstein pris på at SenseHub er nettbasert, slik at han har oversikt over dyras velbefinnende, uansett hvor han sjøl befinner seg.

– Telefonen har man jo alltid med seg, så med SenseHub-appen installert der, har man alltid følelsen av kontroll, avslutter han.

Er SenseHub noe for deg?

OS ID samarbeider med Geno om salg av SenseHubKontakt Genos erfarne konsulenter for en aktivitetsmålingsprat, eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter Geno deg.

Ja, jeg ønsker å vite mer om SenseHub og vil gjerne bli kontaktet!