SenseHub nå enda bedre tilpasset ammeku

4. mars 2021

En aktivitetsmåler er et godt hjelpemiddel for å oppdage brunst og lykkes med semin på ammeku. Flere nye forbedringer gjør produktet enda mer aktuelt og brukervennlig for ammekuprodusenter.

Av Vegard Urset, sjef for aktivitetsmåling i OS ID

De gamle Heatime-anleggene og de første versjonene av etterfølgeren SenseHub hadde bare én «utgave». Dataene i disse aktivitetsmålerne tok utgangspunkt i mjølkebesetninger i løsdrift. Etter hvert har stadig flere ammekubesetninger verden over tatt i bruk systemet, noe som har gjort det mulig å lage en egen SenseHub-variant for ammeku, basert på data fra kjøttfedyr.

SenseHub Beef henter data fra kjøttfe verden over, og programmet forbedres kontinuerlig jo mer data som samles inn.

Norge i verdenstoppen

Visste du forresten at Norge er i verdenstoppen i antall SenseHub-anlegg i ammekubesetninger? Bare Frankrike har flere anlegg i bruk i ammekuproduksjon enn oss. Dette har selvsagt en sammenheng med den høye seminbruken vi har i norsk ammekuproduksjon sammenlignet med mange andre land.

Foto: SenseHub bedre tilpasset ammeku
Stadig flere ammekubesetninger verden over har tatt i bruk SenseHub. Det har gjort det mulig å lage en egen ammekuversjon basert på data fra kjøttfedyr. Programmet forbedres kontinuerlig etter hvert som mer data samles inn.

Henter data fra Storfekjøttkontrollen

Fra i år er kommunikasjon mellom Storfekjøttkontrollen og SenseHub på plass. Dette betyr at du slipper å registrere de samme opplysningene både i SenseHub og Storfekjøttkontrollen. Når kalving, inseminering, drektighetskontroll eller utmelding er registrert i Storfekjøttkontrollen, blir dette automatisk overført til SenseHub.

For nye SenseHub-brukere kobler OS ID opp systemet før utsending, noe som betyr at alle hunndyrene ligger inne i programmet ved oppstart. Alt du trenger å gjøre er å tildele transponder til hver enkelt ammeku.

Foto: SenseHub bedre tilpasset ammeku
Når kalving, inseminering, drektighetskontroll eller utmelding er registrert i Storfekjøttkontrollen, blir dette automatisk overført til SenseHub. Foto: Knut Lundemo

Naturlig bedekning og forventa kalving

I den nye funksjonen «naturlig bedekning» kan du lage grupper av kyr i SenseHub og legge til en okse som går sammen med denne flokken. Når kua har en brunstalarm, vil programmet konkludere med at kua ble drektig med denne oksen på denne datoen dersom det ikke kommer nye brunstalarmer på kua. Dette gjør aktivitetsmåleren aktuell for de som bruker bedekningsokse, og funksjonen vil være til god hjelp for å anslå mer nøyaktig forventa kalvingstidspunkt.

Også for dem som inseminerer i en periode og slipper til oksen etterpå, vil dette være et veldig godt hjelpemiddel siden aktivitetsmåleren vil avdekke om kua ble drektig etter inseminering, eller om oksen sørget for drektigheten.

Aktivitetsmåleren vil også beregne forventa kalvingstidspunkt ut fra antatt tidspunkt for bedekning.

Seterløsning

SenseHub er avhengig av strøm og internett for å fungere. Mange mjølkeprodusenter har ønsket å ha med SenseHub-anlegget på setra om sommeren selv om det ikke er innlagt strøm og mjølkinga foregår med strømaggregat. OS ID har derfor utviklet en komplett pakke med alt som trengs for å flytte et eksisterende SenseHub-anlegg midlertidig til setra.

For deg som har ammeku på sommerbeite på setra, kan denne løsningen være et godt hjelpemiddel for å fange opp brunster og helseproblemer.

Foto: SenseHub på setra
Seter-SenseHub driftes med vanlig 12-volts strømforsyning fra solcelleanlegg, som de fleste har på seterstua eller hytta.

Er SenseHub noe for deg?

OS ID samarbeider med Geno om salg av SenseHubKontakt Genos erfarne konsulenter for en aktivitetsmålingsprat, eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter Geno deg.

Ja, jeg ønsker å vite mer om SenseHub og vil gjerne bli kontaktet!