Sommermelk lønner seg!

15. mai 2022

Det er ofte mangel på melk om sommeren, og TINE premierer derfor dem som leverer melk i denne perioden. Ved å bruke semin fra Geno også om sommeren, får du kalver av god kvalitet som senere kan være med å bidra til mer sommermelk. Og med aktivitetsmåleren SenseHub har du full kontroll over brunsten, slik at du får inseminert til riktig tid.

Geno, TINE og OS ID jobber sammen for å rette oppmerksomheten mot sommermelk. Følg oss på #sommermelk i sosiale medier!

Høyere sommermelkpris fra Tine

På landsbasis er melkeleveransen mye lavere i august og september enn i vintermånedene. I noen områder er sommerleveransene bare halvparten av vinterleveransene. TINE premierer derfor de som leverer melk på sommeren med høyere basispris. Les mer om justert basispris for sommermelk på Tines nettsider.

Semin fra de riktige oksene fra Geno

Det kan være en utfordring å få inseminert dyra om sommeren, og da spesielt kvigene. Dermed kan brunsten være vanskeligere å fange opp. Samtidig er også kvigene det mest verdifulle avlsmaterialet du har i besetninga, og du får størst gevinst av å inseminere disse med gode okser. Les mer hos Geno om sommermelk, gode avlsdyr og lønnsomhet.

Kontroll på brunsten med SenseHub

Et verktøy som gjør det enklere å få kalv i kua også om sommeren, er aktivitetsmåleren SenseHub. Med SenseHub er det lett for deg, og arbeidshjelpa di, å ha full kontroll på brunsten, også i beiteperioden.

Med SenseHub får du:

  • Brunstvarsel på mobil, så du kan ha kontroll på brunsten, også på ferie
  • Mulighet for å gi flere brukere med tilgang til appen, slik at arbeidshjelpa di også kan få brunst- og helsevarsler
  • Mulighet for å utvide antennas rekkevidde ved å legge til flere antenner. Slik kan du benytte deg av systemet også når dyra går på innmarksbeite.
  • En aktivitetsmåler som du ved kjøp av en liten tillegspakke kan ta med deg på setra

Mer sommermelk-stoff

Mer sommermelk med kvige-inseminering på beite: Her forteller Kristin Mengshoel (Geno) og Vegard Urset (OS ID) om hvordan du kan bruke SenseHub i beitesesongen til å forbedre fruktbarheten i besetninga, ikke minst hos kvigene. Kanskje får du også produsert mer sommermelk til neste år?

3 gode tips for å lykkes med SenseHub på beite: Når dyra slippes på beite, øker aktiviteten sammenlignet med når de går innendørs i vintermånedene. Her får du 3 gode tips som kan gi deg enda bedre utbytte av SenseHub-anlegget ditt i beitesesongen.

Seter-SenseHub – en Petter Smart-løsning fra OS ID: Flere fornøyde SenseHub-brukere hadde lyst til å bruke systemet sitt også på setra om sommeren – da med strøm fra solcellepanel. Ettersom SenseHub i utgangspunktet ikke er tilpassa den typen strømforsyning, var det bare én ting for OS ID å gjøre: Utvikle Seter-SenseHub sjøl!

Er SenseHub noe for deg?

OS ID samarbeider med Geno om salg av SenseHubKontakt Genos erfarne konsulenter for en aktivitetsmålingsprat, eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter Geno deg.

Ja, jeg ønsker å vite mer om SenseHub og vil gjerne bli kontaktet!