Nå spiller SenseHub på lag med gårdsoksen!

8. april 2021

Med funksjonene forventa kalvingstidspunkt og naturlig bedekning er SenseHub nå enda bedre tilpassa ammeku.

Mange tenker nok at aktivitetsmåleren SenseHub først og fremst er nyttig for dem som ønsker en høyest mulig andel av inseminering. Med de nye funksjonene forventa kalvingstidspunkt og naturlig bedekning er SenseHub et godt hjelpemiddel også for:

  • deg som først inseminerer, og deretter bruker okse
  • deg som er i startgropa med inseminering
  • deg som kun bruker gardsokse

Forventa kalvingstidspunkt

Denne funksjonen gir deg oversikt over forventa kalvingstidspunkt hos dyra dine. Du får også oversikt over hvilke dyr som er bedekt, og hvilke som er konstatert drektige.

Forventa kalvingstidspunkt finnes både i ammekuvarianten SenseHub Beef og mjølkekuvarianten SenseHub Dairy.

Foto: Forbedringer i SenseHub versjon 5.1
Lista sorteres ut fra den nærmeste datoen øverst, til den datoen det er lengst til nederst. Unntak: Datoer for forventa kalvingstidspunkt som er passert, markeres i rødt og legges helt øverst i lista.

Naturlig bedekning

Med «naturlig bedekning» kan du lage grupper av kyr i SenseHub og legge til en okse som går sammen med denne flokken. Når kua har en brunstalarm, vil programmet konkludere med at kua ble drektig med denne oksen på denne datoen dersom det ikke kommer nye brunstalarmer på kua.

Dette gjør aktivitetsmåleren aktuell for de som bruker bedekningsokse, i og med at den anslår mer nøyaktig forventa kalvingstidspunkt.

Også for dem som inseminerer i en periode og slipper til oksen etterpå, vil dette være et godt hjelpemiddel. Aktivitetsmåleren vil avdekke om kua ble drektig etter inseminering, eller om oksen sørget for drektigheten.

SenseHub vil samtidig beregne forventa kalvingstidspunkt ut fra antatt tidspunkt for bedekning.

NB: For at SenseHub skal fungere, må dyra beite på et område som befinner seg innenfor controllerens dekningsområde (som ved ideelle forhold er 200 x 500 meter). De fleste monterer for øvrig controlleren i fjøset, og den vil dermed dekke nærliggende beiteområder.

Foto: Forbedringer i SenseHub versjon 5.1
På tidslinja vises det totale antallet bedekninger (1) og flere detaljer om bedekninga, som oksenavn og hvor lang tid det er gått siden forrige bedekning (2).

Er SenseHub noe for deg?

OS ID samarbeider med Geno om salg av SenseHubKontakt Genos erfarne konsulenter for en aktivitetsmålingsprat, eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter Geno deg.

Ja, jeg ønsker å vite mer om SenseHub og vil gjerne bli kontaktet!