SenseHub versjon 5.1

SenseHub utvikles kontinuerlig, og i januar 2021 er versjon 5.1 lansert. Endringene gjøres automatisk, uten at du trenger å foreta deg noe.

Her får du en oversikt over de viktigste forbedringene i SenseHub 5.1. Vi håper og tror du vil synes at systemet ditt nå blir enda mer nyttig for deg i arbeidshverdagen.

I løpet av to-tre uker etter slipp 25. januar 2021 skal alle norske kunder ha fått versjon 5.1.

Kontakt support om du har spørsmål eller innspill til videreutvikling!

Ny funksjon: Forventa kalvingstidspunkt

Du kan nå få oversikt over forventa kalvingstidspunkt hos dyra dine. Du får også oversikt over hvilke dyr som er bedekt, og hvilke som er konstatert drektige.

I denne pdf-en får du mer info om forbedringene i SenseHub-versjon 5.1

Legg merke til at det er forskjell i måten grafene vises på i standardinnstillingene i SenseHub Beef vs. SenseHub Dairy:

 • Beef: Viser dyra som er bedekt og dyra som er bekrefta drektige
 • Dairy: Viser bare de dyra som er bekrefta drektige. PS: Vil du ha visning av også bedekte dyr i SenseHub Dairy, legger du til dette i Innstillinger.
Foto: Forbedringer i SenseHub versjon 5.1
Den blå delen av søyla viser antall dyr som har status drektig. Den grønne delen av søyla viser antall dyr som har status bedekt. Tallet på toppen av søyla viser antallet drektige dyr og antallet bedekte dyr.

Tilgjengelig i SenseHub Dairy og SenseHub Beef | Tilgjengelig på pc og mobil | Tilgjengelig i Advanced og Premium

Rapport over forventa kalvingstidspunkt

Gå til Rapporter for å finne rapporten for forventa kalvingstidspunkt.

I denne pdf-en får du mer info om forbedringene i SenseHub-versjon 5.1

Dyra blir lista opp i rapporten etter bedekning og etter beregna forventa kalvingstidspunkt

Dato for forventa kalving = Dato for bedekning + Drektighetsperiode

Dyr blir fjerna fra rapporten når kalving er lagt inn, eller 30 dager etter forventa kalvingstidspunkt.

Foto: Forbedringer i SenseHub versjon 5.1
Lista sorteres ut fra den nærmeste datoen øverst, til den datoen det er lengst til nederst. Unntak: Datoer for forventa kalvingstidspunkt som er passert, markeres i rødt og legges helt øverst i lista.
Foto: Forbedringer i SenseHub versjon 5.1
Mobilvisning av rapport over forventa kalvingstidspunkt

Tilgjengelig i SenseHub Dairy og SenseHub Beef | Tilgjengelig på pc og mobil | Tilgjengelig i Advanced og Premium

Ny funksjon: Naturlig bedekning

Med denne funksjonen i SenseHub Beef kan produsenter som bruker naturlig bedekning koble en okse til ei gruppe dyr. SenseHub kobler deretter oksen til aktuelle bedekninger.

Disse drektighetene vil også vises i rapporten «Forventa kalvingstidspunkt».

Slik blir SenseHub enda mer relevant også for:

 • deg som først inseminerer, og deretter bruker okse
 • deg som er i startgropa med inseminering
 • deg som kun bruker gårdsokse

Forventa kalvingstidspunkt er basert på brunstrapportene, kobla opp mot tidspunktet da oksen ble introdusert i gruppa. Uteblir neste brunstperiode, fastslår SenseHub at dyret er drektig, og dyret føres opp i lista over dyr med forventa kalvingstidspunkt.

I denne pdf-en får du mer info om forbedringene i SenseHub-versjon 5.1

Foto: Forbedringer i SenseHub versjon 5.1
Du legger til en okse til den aktuelle gruppa.
Foto: Forbedringer i SenseHub versjon 5.1
Du kan redigere dyregruppa og legge til og fjerne okser.
Foto: Forbedringer i SenseHub versjon 5.1
På tidslinja vises det totale antallet bedekninger (1) og flere detaljer om bedekninga, som oksenavn og hvor lang tid det er gått siden forrige bedekning og oksenavn.

Tilgjengelig i SenseHub Beef | Tilgjengelig på pc og mobil | Tilgjengelig i Advanced og Premium

Velge eget oppsett av dyreliste og rapporter

Du har nå muligheten til å velge eget oppsett av dyrelista og rapporter.

Foto: Forbedringer i SenseHub versjon 5.1
Du kan nå velge visningsrekkefølge i dyreliste og rapporter.
Muligheten til å velge rekkefølge i både dyreliste og rapporter, samt komme tilbake til din lagrede innstilling, finnes i disse funksjonene:
 • Reproduksjon
 • Helse
 • Dyr som bør undersøkes
 • Grupperutine
 • Grupperutine varmestress
 • Andre lister: Dyreliste, Gruppeliste …
Muligheten finnes ikke i:
 • Transponderliste
 • Dyreliste i gruppevisning

Tilgjengelig i SenseHub Dairy og SenseHub Beef | Tilgjengelig på pc og mobil | Tilgjengelig i Advanced og Premium

Redusert antall innloggingsforsøk

Etter 10 mislykkede påloggingsforsøk, vil du nå bli blokkert for nye forsøk i ca. 15 minutter, før du kan prøve å logge inn igjen. Dette er et sikkerhetstiltak for å hindre uautorisert pålogging.

Foto: Forbedringer i SenseHub versjon 5.1
Etter 10 mislykkede påloggingsforsøk, må du vente i 15 minutter før du kan logge deg på igjen.

Gjelder SenseHub Dairy og SenseHub Beef | Gjelder pc og mobil | Gjelder Advanced og Premium

Legge inn utløpsdato for «skal ikke bedekkes» (Do Not Breed) via mobil

Nå kan du legge inn fremtidig utløpsdato for «skal ikke bedekkes» (Do Not Breed/DNB) fra mobilen.

Å angi utløpsdato for DNB kan være nyttig:
 • Når du planlegger konsentrert kalving
 • Når du ønsker å utsette inseminering på grunn av for eksempel dårlig hold

Tilgjengelig i SenseHub Dairy og SenseHub Beef | Tilgjengelig på pc og mobil | Tilgjengelig i Advanced og Premium

Pdf-versjon

I denne pdf-en får du mer info om forbedringene i SenseHub-versjon 5.1