Se regnestykkene: Slik sparer du tid og penger ved å bruke aktivitetsmåler på kvigene

1. mars 2021

Med aktivitetsmåler på kvigene sparer du tid og penger ved at du får bedre oversikt og avdekker flere brunster og optimalt insemineringstidspunkt. Vi har sett på ulike scenarioer og brukt en tenkt besetning med 15 kviger som utgangspunkt for regnestykkene.

Av Knut Ingolf Dragset (veterinær og leder av team semin i Geno) og Vegard Urset (sjef for aktivitetsmåling i OS ID

Spar tid

Som nevnt i denne artikkelen er muligheten til å fange opp flest brunster størst dersom man kombinerer visuell brunstobservasjon og aktivitetsmåler. Samtidig gjør aktivitetsmåleren at du kan bruke tiden din til brunstobservasjon mer målrettet og at denne jobben derfor blir mer effektiv. Regnestykkene viser at med 15 dyr kan man spare omtrent et ukesverk i året på å effektivisere den visuelle brunstobservasjonen ved å ha aktivitetsmåler i tillegg.

Redusert innkalvingsalder og færre insemineringer

Antall insemineringer per drektighet har i seg selv en kostnad i form av dosepris og insemineringshonorar. I tillegg koster det å ha høy innkalvingsalder på ei kvige, siden både fôr, plass og så videre har en kostnad. Kostnaden per dag for økt innkalvingsalder er satt til 35 kroner per dag.

Vi har tatt utgangspunkt i en tenkt besetning med innkalvingsalder på 27 måneder og 2,0 insemineringer per drektighet. Hvis man lykkes med aktivitetsmåling og kommer ned i 24,3 måneders innkalvingsalder og 1,4 insemineringer per drektighet, noe som bør være overkommelig, vil man selv med investeringen av aktivitetsmåleranlegget spare 5 200 kroner per år.

Foto: FotoFoto: Regnestykkkene som viser at aktivitetsmåling av kviger lønner seg

Fra gårdsokse til inseminering

Noen synes det er såpass utfordrende å få kalv i kvigene til ønsket tid at de velger å slippe til oksen for å ta jobben. Siden det er en genetisk forskjell mellom seminoksene og den oksen som blir brukt, vil det genetiske potensialet til avkommene bli dårligere enn dersom kvigene hadde blitt inseminert. Bare for egenskapene mjølk og fruktbarhet er det beregnet at man hadde tjent 16 700 kroner på den første årgangen etter disse kvigene dersom de hadde blitt inseminert. I tillegg er det mange andre egenskaper hvor seminoksene er bedre enn en gårdsokse.

Det er også viktig å huske på at forskjellen bygger seg opp over generasjoner ved valg av de to ulike strategiene.

Foto: FotoFoto: Regnestykkkene som viser at aktivitetsmåling av kviger lønner seg

Unngå synkronisering

Enkelte velger å brunstsynkronisere kvigene for å få dem drektige med seminokse og til ønsket tid. I tillegg til at hormonbruken i seg selv bør begrenses, så er denne strategien også relativt kostbar.

Dersom en ser for seg at ikke-omløpsresultatet er likt for å synkronisere og dobbeltinseminere sammenlignet med å investere i aktivitetsmåler, så er det beregnet at man kan spare over 17 000 kroner årlig på å investere i et aktivitetsmålingsanlegg til disse 15 kvigene.

Tjent inn på mindre enn to år

Med utgangspunkt i den nevnte besetninga på 15 dyr, viser regnestykkene over at det vil ta mindre enn to år før du har tjent inn igjen investeringa i SenseHub-anlegget.

Er SenseHub noe for deg?

OS ID samarbeider med Geno om salg av SenseHub. Kontakt Genos erfarne konsulenter for en aktivitetsmålingsprat, eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter Geno deg.

Ja, jeg ønsker å vite mer om SenseHub og vil gjerne bli kontaktet!